Steek je formulier voor de syndicale premie in de ABVV brievenbus op B340 of geef het mee met één van onze delegees.       

De stemming

Wanneer vindt de stemming plaats?

In principe start de periode van de Sociale Verkiezingen op de BASF TBE op 17 november 2020 en eindigt deze op 24 november 2020. Maar door de stemming per brief (zie volgend punt) kan je reeds je stem uitbrengen vanaf 16 oktober 2020.

Hoe zal de stemming verlopen?

Teneinde de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werd door de Ondernemingsraad beslist om de stemming per brief te laten verlopen. Vanaf 16 oktober zullen de stembrieven verspreid worden via de bedrijven en diensten. Je zal moeten tekenen bij ontvangst.

Heb je je stembrief na 10 dagen nog niet ontvangen op je bedrijf of dienst – bijvoorbeeld omdat je in verlof bent –, dan wordt deze in de daaropvolgende dagen met een priorzegel verzonden naar je thuis.

Je kan je stembrief bezorgen aan het kiesbureau door ze te versturen per post (de enveloppe is gefrankeerd), te deponeren in urnes aan de poorten 1 en 6 (binnengaan bij toezicht), of door ze mee te geven met de binnenpost. De eerste 2 opties – De Post en de urnes – zijn de veiligste opties. Je stembrief dient ten laatste op 24 november de voorzitter van het kiesbureau te bereiken.

Belangrijk: laat je op geen enkele manier beïnvloeden tijdens het invullen van de stembrief. Je stem uitbrengen dient anoniem en autonoom te verlopen. Zet je dus best even apart als je je brief op het werk invult.

De mogelijkheid om fysiek te gaan stemmen in het kiesbureau blijft behouden, al zal het kiesbureau beperktere openingsuren hebben als bij de vorige Sociale Verkiezingen (zie het punt Openingsuren kiesbureau). Het kiesbureau zal in een tent gevestigd zijn nabij poort 1. De nodige maatregelen om dit coronaveilig te laten verlopen, zullen genomen worden. Al is het wijs om in deze tijden je stem per brief uit te brengen.

Als je stemt per brief én in het kiesbureau, zal je eerste stemformulier ongeldig worden. Dat betekent dus dat je je kunt bedenken en een tweede keer kan gaan stemmen in het kiesbureau.

Wie mag stemmen?

 • Iedereen die in dienst is bij BASF of EuroChem, op 12 mei 2020 (start van de Sociale Verkiezingen vóór ze uitgesteld werden door de coronapandemie) 3 maand tewerkgesteld was op de BASF TBE, en geen directielid is. Dat heeft tot gevolg dat:
  • je ten laatste op 11 februari 2020 bent begonnen met werken op de BASF TBE;
  • je niet hoeft aangesloten te zijn bij een vakbond om te kunnen stemmen;
  • je ook met een tijdelijk contract kan stemmen;
  • langdurige schorsingen (loopbaanonderbreking of tijdskrediet, ziekte,...) geen invloed hebben op je stemrecht;
  • alle nationaliteiten en staatlozen stemrecht hebben.
 • Nieuw is ook dat collega's met een interimcontract kunnen deelnemen aan de Sociale Verkiezingen. Voor hen gelden wel enkele voorwaarden voor wat betreft de duurtijd en de momenten van tewerkstelling.

Wie kan op wie stemmen?

Arbeiders (werknemers met een werknemersstatuut in BASF-terminologie) stemmen voor arbeiders, bedienden voor bedienden, en kaderleden voor kaderleden. Je stemt dus voor mensen met eenzelfde statuut als jezelf.

Jongeren vormen een uitzondering. Arbeiders en bedienden die op 12 mei 2020 jonger waren dan 25 jaar, stemmen op lijsten met kandidaten die zelf jonger zijn dan 25 jaar. Arbeiders en bedienden staan bij de jongeren op dezelfde kandidatenlijsten. Arbeiders en bedienden stemmen bij de jongeren dus ook op dezelfde kandidaten.

De categorie "kaderleden" bestaat enkel voor de Ondernemingsraad.

Voor welke organen kan ik mijn stem uitbrengen?

Je krijgt 2 stemformulieren: één voor de Ondernemingsraad en één voor het CPBW.

De stemming onder de arbeiders gaat om 6 zetels in de Ondernemingsraad en 5 zetels in het CPBW. Voor de jongeren zijn er in beide overlegorganen telkens 2 mandaten te verdelen.

De ABVV-lijst is lijst nummer 3.

Hoe stem ik geldig?

Als je per brief stemt, zal er een instructiebrief bij je stemformulieren gevoegd worden. Lees de instructies aandachtig door. Zo zal je het stemformulier voor de Ondernemingsraad, en het stemformulier voor het CPBW, in een aparte omslag moeten steken nadat je je stem hebt uitgebracht. Let goed op de kleurcodes opdat je de juiste brief in de juiste omslag steekt. Deze twee omslagen moet je vervolgens elk in de juiste gefrankeerde enveloppe steken. Vergeet niet om de gefrankeerde enveloppes te handtekenen op de daartoe voorziene plaats. Anders is je stem ongeldig.

Je mag op één stemformulier je stemmen niet verdelen onder 2 of 3 vakbonden. Je mag wel voor de Ondernemingsraad of het CPBW voor een andere lijst kiezen.

Je kan bovenaan de lijst voor ABVV kiezen door het bolletje in te kleuren. Dit noemen we een kopstem of lijststem. We adviseren je echter om de kandidaten aan te duiden van jouw voorkeur. Dit noemen we naamstemmen of voorkeursstemmen. Opgelet: dit mogen er maximaal 6 zijn voor de Ondernemingsraad, en maximaal 5 voor het CPBW. Met andere woorden: je kan maar maximaal zoveel kandidaten een naamstem geven, als dat er zetels te verdelen zijn. Duid je er meer aan, dan wordt je stem een kopstem. Duid je zowel het bolletje naast ABVV aan, als de bolletjes naast 1 of meerdere namen, dan breng je uiteindelijk een kopstem uit. De aangeduide namen tellen dan niet als naamstem.

Je mag niets schrappen of bijschrijven. Heb je je vergist? Breng dan je stem opnieuw uit in het kiesbureel (van 17/11 tot 24/11 aan poort 1). Je eerste stemformulier wordt dan ongeldig.

Bekijk hieronder ook het filmpje van het ABVV over hoe je geldig stemt per brief:

Is de stemming verplicht?

De wet zegt dat alle werknemers de "morele plicht" hebben om hun stem uit te brengen. Doe je dit niet, dan zal er uiteraard niks aan vasthangen. Al willen we een warme oproep doen om aan de stemming deel te nemen. Hoe groter de opkomst, hoe representatiever de uitkomst van de Sociale Verkiezingen. Bovendien versterkt een grote opkomst de positie van de vakbonden tegenover de werkgevers.

Openingsuren kiesbureau

 • Dinsdag 17 november: 10u-12u en 13u-16u
 • Woensdag 18 november: 10u-12u en 13u-16u
 • Donderdag 19 november: 10u-12u en 13u-16u
 • Vrijdag 20 november: 10u-12u en 13u-16u
 • Maandag 23 november: 10u-12u en 13u-16u
 • Dinsdag 24 november: 10u-12u en 13u-16u

De telling en de resultaten

Voor de telling zijn 2 dagen uitgetrokken: woensdag 25 november en donderdag 26 november. Ten laatste op donderdag 26 november zouden dus de resultaten van de Sociale Verkiezingen bekend moeten zijn. Deze zullen met een "bericht aan allen" gecommuniceerd worden aan de medewerkers.