Verzet is geen misdaad. De wet-Van Quickenborne moet van tafel !!    Vanaf 1 juli 2023 loonsverhoging van 0,5% (CAO).   Gesprekken met werkgever over fietsvergoeding afgesprongen. Op 29 september zitten we opnieuw samen.

De relatie tussen jou en je werkgever is ongelijk. Enkel een sterke vakbond kan daar iets aan doen. Het ABVV windt daar geen doekjes om en daar maken we het verschil. Dat willen we in de toekomst nog meer doen dan vandaag. Met jouw steun is dat mogelijk.

Binnenkort kunnen alle collega’s hun stem uitbrengen om de beste vakbondsmilitanten te verkiezen in de overlegorganen van de BASF TBE. Na een eerste uitstel van de verkiezingen in mei zullen onze kandidaten ook vandaag nog in uitzonderlijke omstandigheden moeten werken. Toch zullen we opnieuw trachten om zoveel mogelijk stemmen te winnen.

Het belang van een sterke ABVV-delegatie in het Comité ter Preventie en Bescherming op het werk en in de Ondernemingsraad is immers onmiskenbaar.

De werkgever controleren

We controleren onze werkgevers op het uitvoeren en naleven van procedures en richtlijnen, steeds constructief maar kritisch en met een gezonde portie wantrouwen.

Worden arbeidsreglement en paritaire afspraken gerespecteerd? Verzint de werkgever liever nieuwe procedures dan écht te investeren in technische verbeteringen voor onze veiligheid? Welke impact zal de economische crisis hebben op onze werkzekerheid? Zijn de beslissingen van de werkgevers niet nadelig voor de tewerkstelling? Worden de rechten van de interimmers en de contractoren gerespecteerd? Krijgen de werknemers de informatie waar ze recht op hebben?

Vertrouwen is goed, maar controle is beter!

Rechten bewaken

We bewaken met hand en tand onze verworven rechten. Vrije loononderhandelingen. Sterke brutolonen. Een correcte loonindexering. Tijdskrediet. Menselijke eindeloopbaanregelingen. Een zeker pensioen. Degelijke openbare diensten. Een sterke federale sociale zekerheid die in staat is om iedereen door de coronacrisis te loodsen. Al deze verworvenheden staan onder druk.

Een sterke vakbond is broodnodig om onze rechten te verdedigen!

Vooruitgang afdwingen

We ijveren constant voor vooruitgang en verbetering van onze arbeidsvoorwaarden: extra aanwervingen om het werk werkbaar te maken, shiftcompensatietijd, bijkomende maatregelen om de arbeidsduur te verminderen, verbetering van glijtijd en thuiswerk, objectieve criteria voor een rechtvaardig promotiebeleid, duurzaam en efficiënt personeelstransport, een veilige en comfortabele werkplek. Wij zien veel marge voor verbetering.

Soms is het goed, maar meestal kan het beter!

Raad en daad

We staan onze leden bij met raad en daad. Op welke vormen van tijdskrediet heb ik recht? Wanneer kan ik stoppen met werken? Ik voel me niet op mijn gemak met dat vervloekte zorgbeleid, kunnen jullie me bijstaan tijdens het opvolgingsgesprek? Ik vrees dat ik een sanctie zal krijgen, is dat terecht en wat kan ik doen? De relatie met mijn leidinggevende is heel moeilijk, wat zijn mijn opties? Heb ik de correcte verloning gekregen voor de overuren op die dag?

We helpen je verder, onze leden zijn onze kracht!

Het brede plaatje overschouwen

We kijken naar het brede plaatje. Het werkvolk houdt de wereld draaiende, dat heeft de coronacrisis voor iedereen duidelijk gemaakt. We werken niet op een eiland. BASF en EuroChem zijn belangrijke spelers in een zeer winstgevende sector. Die sector zal in de komende jaren een ongeziene transformatie ondergaan om aan de ecologische noden van onze opwarmende planeet te beantwoorden in economisch en politiek turbulente tijden. Het werk van onze collega’s en onze delegees staat dus niet los van de maatschappelijke veranderingen.

We streven naar democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit in een veranderende wereld, steeds in het belang van de brede werkende klasse!

Werknemers organiseren

We groeien. Ons ledental is in stijgende lijn. Ook jonge collega’s vinden hun weg naar onze vakbond, vaak door het advies van hun oudere collega’s, maar vooral door de actieve rol die onze delegees opnemen op de werkvloer, ook tijdens de coronacrisis. We blijven ambitieus: op termijn willen we de grootste en sterkste delegatie van de TBE worden. Dat kan enkel met jullie stem.

Jouw stem is onze kracht!

Resultaatgericht en old-school

We onderhandelen met resultaat. Wie al wat langer op de site werkt, heeft zijn of haar inkomen aanzienlijk zien toenemen sinds de eerste werkdag. De enige reden daarvoor is de hoge syndicalisatiegraad bij de werknemers op de site. Het is het ABVV dat steeds aan de kar trekt voor een verhoging van de brutolonen (bv. verhoging Forfaitaire Jaarvergoeding als alternatief op de mobiliteitsvergoeding), voor extra aanwervingen en extra verlof (DGB-dagen!), voor inbesteding van uitbestede jobs (magazijniers!). Dat zijn traditionele maar zeer terechte eisen die door de grote meerderheid van de collega’s worden gedragen, maar die door de andere vakbonden wel eens worden vergeten.

We zijn soms old-school, maar altijd oerdegelijk!

Mobiliseren als hefboom

We behalen mooie overwinningen. Met tienduizenden stakers over het gehele land, waarvan meer dan 500 op de BASF-site, voerden we in februari 2019 met succes actie voor het behoud van de landingsbanen (deeltijds werk op het einde van de loopbaan). We zoeken steeds naar de gepaste actievormen als het ons niet lukt om via onderhandelingen tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Dat kan met personeelsvergaderingen in onze bedrijven, petities, betogingen en in laatste instantie stakingen. Onze leden en militanten zijn steeds het talrijkst aanwezig als het nodig is. Ook daar zit onze kracht.

We onderhandelen als het kan en we mobiliseren als het moet!

In dialoog met de achterban

We communiceren meer dan ooit. De omvang van de site maakt het onmogelijk om overal en altijd aanwezig te zijn, maar onze afgevaardigden zijn gekend om hun interactie met de vloer. Ze lopen daardoor regelmatig in het vizier van de werkgever. Gelukkig zijn er ook andere methodes om in contact te treden met al onze collega’s. Onze website werd vernieuwd. We gebruiken Facebook en Instagram. Er zijn verschillende WhatsApp-groepen voor collega’s, militanten en afgevaardigden. We verdeelden een 15-tal edities van onze nieuwsbrief ‘Over De Rooie’ in de bedrijven en diensten. We hielden de leden via mail op de hoogte met een digitale nieuwsflash. Over hete hangijzers raadplegen we steeds onze leden met bevragingen, rond shiftroosters, personeelstransport, cao-eisen,...

 

We betrekken onze leden in alle openheid en we streven naar maximale transparantie over onze dagelijkse werking!

Leden ondersteunen

We gaan door het vuur voor onze leden. Iedereen krijgt wel eens te kampen met tegenslag, met onvoorziene omstandigheden, met gezondheidsproblemen of persoonlijk verlies. In zulke tijden staat het ABVV aan jouw zijde, in alle vertrouwen en met de nodige discretie, om samen naar oplossingen of hulp te zoeken, om je bij te staan in gesprekken met je leidinggevenden.

Je kan altijd op ons rekenen, ook als je het moeilijk hebt!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.