Verzet is geen misdaad. De wet-Van Quickenborne moet van tafel !!    Vanaf 1 juli 2023 loonsverhoging van 0,5% (CAO).   Gesprekken met werkgever over fietsvergoeding afgesprongen. Op 29 september zitten we opnieuw samen.

Vanaf vrijdag 16 oktober worden de stembrieven voor de Sociale Verkiezingen 2020 verspreid op de BASF TBE. Je kan je stem uitbrengen vanaf die dag t.e.m. dinsdag 24 november. Op basis van de resultaten worden de mandaten voor arbeiders en bedienden in het CPBW en de Ondernemingsraad opnieuw verdeeld onder de drie vakbondsfracties. In aanloop van de verkiezingen zullen we onze kandidaten ‘in the picture’ zetten met een kort interview. We geven nu het woord aan Ronald Etienne, een vaste waarde in het CPBW.

Dag Ronald, kan je jezelf even kort voorstellen?

Mijn naam is Ronald Etienne, ik ben 55 jaar, en woon in Ekeren samen met mijn vrouw Katty en onze drie kinderen.

In 1982 en 1983 had ik mijn eerste werkervaring hier op de site als jobstudent op de Chloor. Na mijn legerdienst in 1984 ben ik begonnen bij de meststoffen, op B50 in de D-ploeg. In 1985 ben ik de pijpenbrug overgestoken om mee ‘den ODDA’ op te starten. Na 34 jaar in shift ben ik al bijna twee jaar in dagdienst bij EuroChem.

Een hobby heb ik niet echt, maar de stad Antwerpen ligt mij nauw aan het hart. Ik heb er een aantal jaren zeer graag gewoond en zou er ooit terug willen wonen. Ik verzamel (digitaal) foto’s en prenten van de stad.

Je komt bij de sociale verkiezingen op voor het ABVV. Waarom kies je voor de rode vakbond?

Ik hou van de vier waarden die men nastreeft binnen het ABVV: solidariteit, gelijkheid, democratie en rechtvaardigheid. Waarden die men, naar mijn mening, de laatste jaren in onze maatschappij nogal eens blijkt te vergeten.

Zelf voeg ik er dan steeds ‘respect’ aan toe: belangrijk in elke relatie, zeker ook tussen werkgever en werknemer.

Welke rol heb je tot nu toe opgenomen binnen het ABVV-team?

Uiteraard begint een syndicaal engagement met het verder helpen of doorverwijzen van collega’s en contractoren die met allerhande vragen zitten over SWT, landingsbanen, ouderschapsverlof, verzekeringen, mobiliteit, CAO, enz.

Daarnaast heb ik de laatste vier jaar in het kader van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkvloer) heel wat bedrijfsrondgangen gedaan. Op basis daarvan hebben we tal van voorstellen en maatregelen besproken die de veiligheid, gezondheid en het algemeen welzijn van iedereen op de site ten goede komen.

Ik probeer ook steeds rekening te houden met de specifieke noden en verzuchtingen van de shiftmedewerkers. Daarom stel ik mij graag terug kandidaat voor het CPBW bij de sociale verkiezingen.

Wat vind je de belangrijkste verwezenlijkingen van het ABVV in de voorbije periode?

Het voortdurend onder de aandacht brengen van het belang van onze Sociale Zekerheid, waarmee iedereen sowieso te maken krijgt. Het verbaast me telkens weer hoe achteloos mensen reageren op regeringsmaatregelen die ten koste gaan van onze Sociale Zekerheid.

Op de site zelf zijn de inbesteding van de magazijnen en het binnenhouden van de logistieke diensten, zoals collega en vriend Danny Arnouts al eerder zei in “Over De Rooie”, een enorme verwezenlijking, en een reële verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor deze collega’s.

Welke zaken moeten volgens jou anders op de site? Waarvoor wil jij je persoonlijk inzetten?

Werkbaar werk!! Er zijn nog te veel collega’s die na een aantal jaren uitvallen met een burn-out of depressie.

Ergonomisch werk!! Er zijn nog te veel collega’s die na een aantal jaren uitvallen met een rug of knieletsel.

Met het demografiefonds hebben we een stap(je) in de goede richting gezet. Wel moeten we er als ABVV over waken dat de werkgever de middelen uit het fonds op een juiste en verantwoorde manier gebruikt.

Verder wil ik me, in goede samenwerking met de werkgever, blijven inzetten voor mijn collega’s en voor het CPBW, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt.

Hartelijk bedankt en respect voor je engagement!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.