Verzet is geen misdaad. De wet-Van Quickenborne moet van tafel !!    Vanaf 1 juli 2023 loonsverhoging van 0,5% (CAO).   Gesprekken met werkgever over fietsvergoeding afgesprongen. Op 29 september zitten we opnieuw samen.

Vanaf vrijdag 16 oktober worden de stembrieven voor de Sociale Verkiezingen 2020 verspreid op de BASF TBE. Je kan je stem uitbrengen vanaf die dag t.e.m. dinsdag 24 november. Op basis van de resultaten worden de mandaten voor arbeiders en bedienden in het CPBW en de Ondernemingsraad opnieuw verdeeld onder de drie vakbondsfracties. In aanloop van de verkiezingen zullen we onze kandidaten ‘in the picture’ zetten met een kort interview. We geven nu het woord aan Stijn Verdonck: mechanieker, procesoperator én syndicaal afgevaardigde.

Dag Stijn, kan je jezelf even kort voorstellen?

Ik ben Stijn Verdonck, 28 jaar, en woon in Westmalle. Ik werk nu een kleine 7 jaar voor Eurochem. Dit als mechanieker en procesoperator in de A-ploeg op B50, B60 en B61 (complexe en enkelvoudige Meststoffen).

Je komt bij de sociale verkiezingen op voor het ABVV. Waarom kies je voor de rode vakbond?

De keuze voor het ABVV is voor mij evident. Ik heb de rode waarden van thuis uit meegekregen. Het is voor mij vanzelfsprekend dat de mensen die de rijkdom creëren, hun eerlijk deel krijgen. Dit geldt voor de vele arbeiders en bedienden op onze TBE, maar ook daarbuiten. De rechten en arbeidsvoorwaarden van de gewone werkmensen staan continu onder druk, terwijl ze via strijd afgedwongen werden. Het ABVV stelt steeds de belangen van de werkende mensen centraal. Met dialoog als het kan, maar met strijd als het moet. Het ABVV is een strijdbare vakbond. Zoals het ook hoort!

Welke rol heb je tot nu toe opgenomen binnen het ABVV-team?

Op dit moment ben ik plaatsvervangend Syndicaal afgevaardigde en zetel ik in de raad van bestuur van het pensioenfonds van Eurochem.

Ook zetel ik in het Algemeen Bestuur van de Algemene Centrale van het ABVV Antwerpen-Waasland.

Maar in de eerste plaats ben ik militant voor het ABVV.

Wat vind je de belangrijkste verwezenlijkingen van het ABVV in de voorbije periode?

Het doet me plezier dat we de afgelopen periode onze aanwezigheid op de vloer sterk hebben kunnen verhogen. De uitgaves van onze “over de rooie” hebben hiertoe bijgedragen. Een vakbond kan maar goed zijn voor de mensen als hij zich ook tussen de mensen bevindt. Hier hebben we de afgelopen periode sterk aan gewerkt en dit moeten we ook in de volgende periode nog proberen te verbeteren.

Als rode vakbondsmilitant doet het me natuurlijk veel plezier dat we steeds recurrente loonsverhogingen hebben kunnen realiseren. Ook arbeidsduurvermindering in de vorm van de DGB-dagen zijn een goede zaak. Zij laten de mensen immers de keuze tussen tijd of geld.

Welke zaken moeten volgens jou anders op de site? Waarvoor wil jij je persoonlijk inzetten?

Het wordt dringend tijd voor extra aanwervingen. In kleine ploegen is een vrije verlofplanning steeds moeilijker aan het worden. De opname van DGB-dagen is soms zelfs onmogelijk.

In het kader van de steeds verdergaande automatiseringen, is arbeidsduurvermindering de enige oplossing om een stijging van de werkloosheid te vermijden. Minder uren werken is de toekomst!

Verder moeten we continu blijven strijden voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De bedrijven op onze TBE maken elk jaar grote winsten. Hiervan moet een deel terugvloeien naar zij die het gecreëerd hebben: onze arbeiders en bedienden!

Persoonlijk stel ik me als doel om me verder te bekwamen als vakbondsvertegenwoordiger, opdat ik de collega’s nog beter van dienst kan zijn.

In de volgende periode wil ik proberen nog meer aanwezig te zijn onder de collega’s. Ik wil ook verder inzetten op het helpen van collega’s met alle vragen die ze hebben.

Hartelijk bedankt en respect voor je engagement!

Het voorstellingsfilmpje van Stijn

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.