Verzet is geen misdaad. De wet-Van Quickenborne moet van tafel !!    Vanaf 1 juli 2023 loonsverhoging van 0,5% (CAO).   Gesprekken met werkgever over fietsvergoeding afgesprongen. Op 29 september zitten we opnieuw samen.

Vanaf vrijdag 16 oktober worden de stembrieven voor de Sociale Verkiezingen 2020 verspreid op de BASF TBE. Je kan je stem uitbrengen vanaf die dag t.e.m. dinsdag 24 november. Op basis van de resultaten worden de mandaten voor arbeiders en bedienden in het CPBW en de Ondernemingsraad opnieuw verdeeld onder de drie vakbondsfracties. In aanloop van de verkiezingen zullen we onze kandidaten ‘in the picture’ zetten met een kort interview. We geven nu het woord aan Youssef Graidia, arbeider op de meststoffenafdeling van EuroChem en voor het eerst kandidaat voor het ABVV.

Dag Youssef, kan je jezelf even kort voorstellen?

Hoi collega’s! Ik ben 44 jaar geleden geboren te Antwerpen. Momenteel woon ik in Burcht als fiere vader van een samengesteld gezin met een leuk stel kinderen.

In 2005 ben ik begonnen als 1 van de 5 hulpoperators op de MDI voor een periode van een jaar. Al snel kwam ik in contact met de vakbond, want ze stonden erop dat we aan dezelfde testen mochten deelnemen als iedereen. Op een gegeven moment voldeed ik aan het 'BASF-profiel' en kreeg ik een vast contract aangeboden. De ploegbezetting op het MDI-bedrijf werd verlaagd door het samenvoegen van 3 bedrijfsdelen en zo ben ik dan op de meststoffenafdeling op de C150 terechtgekomen, die ondertussen werd overgenomen door EuroChem.

Mijn grootste hobby is reizen en dan vooral naar Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika als het hier wat kouder wordt.

Je komt bij de sociale verkiezingen op voor het ABVV. Waarom kies je voor de rode vakbond?

Ik kom op voor het ABVV omdat dit veruit de strijdvaardigste vakbond is. Het ABVV is tegen onrechtvaardigheid in het algemeen en benut elke kans om de werknemer zoveel mogelijk te beschermen. Het is ondertussen al wel bekend dat er bij het ABVV een enorme actiebereidheid heerst, een sterke teamgeest is, en er ook een ruimere visie is dan bij de andere bonden. Gelukkig werken de vakbonden goed samen als het echt nodig is. Ik sta altijd klaar om de werknemers te verdedigen en bij te staan, en om de syndicale rechten te vrijwaren.

Welke rol heb je tot nu toe opgenomen binnen het ABVV-team?

Ik heb al meerdere malen deelgenomen aan acties en manifestaties gedurende bijna 25 jaar, maar had nooit echt de stap gezet om een volwaardig militant te kunnen zijn omwille van diverse redenen. Als ik me engageer wil ik daar ineens geheel voor gaan en wil geen half werk leveren wat dat betreft. Als je dus vragen hebt ofzo kan je voluit op me rekenen.

Wat vind je de belangrijkste verwezenlijkingen van het ABVV in de voorbije periode?

Ik vind het enorm belangrijk dat de vakbond paraat staat, zoals bij de problemen op de Capro het geval was. De vakbond staat het sterkst als er ook een grote aanhang aanwezig is en die was bij de Capro overweldigend. Het liet tevens zien hoe hoog het daar wel zat. Ik kan eigenlijk niet genoeg onderlijnen dat de actiebereidheid van de werknemers de vakbond sterker maakt.

CAO's zijn zeer belangrijk, vooral in tijden van een beperkende loonnorm, terwijl de levensduurte steeds blijft stijgen. Als er serieuze winsten worden geboekt, vind ik het vanzelfsprekend dat de werknemers (dus arbeiders en bedienden) er een graantje van meepikken, want zonder ons kunnen deze winsten dan ook niet verwezenlijkt worden.

De verkregen DGB-dagen zijn een mooie verwezenlijking die de vakbond goed heeft onderhandeld, vooral omdat je vrij bent om ze op te nemen of te laten uitbetalen.

Welke zaken moeten volgens jou anders op de site? Waarvoor wil jij je persoonlijk inzetten?

Er zouden systematisch meer mensen moeten komen in bepaalde bedrijven. Op vele plaatsen is de werkdruk gestegen, want de installaties en de workload werden uitgebreid terwijl het personeel hetzelfde is gebleven. Je kan stellen dat er met evenveel of minder manuren meer werk wordt verzet. Extra aanwervingen zijn dus haalbaar en nodig. Uiteindelijk komt dit ook de bedrijven ten goede omdat er dan meer tijd kan worden voorzien voor opleidingen en het kan de druk een beetje van de verlofplanning halen.

Veiliger werken zou nog meer prioritair moeten zijn; ik wil niet nogmaals geconfronteerd worden met een sterfgeval in de ploeg. Op ons bedrijf worden anno 2020 nog steeds productmuren handmatig met een steker afgestoken, met alle risico's van dien. Men kent het probleem al lang, maar de oplossing blijft voorlopig nog steeds uit. Er moet steeds iets ernstigs gebeuren voor er kordaat actie wordt ondernomen voor bepaalde zaken die duidelijk een hoog veiligheidsrisico inhouden. Die mentaliteit wil ik er echt wel uit. Het kan dan wel zijn dat dit handenvol geld kost, maar mensen zijn belangrijker dan geld.

Op vlak van het pensioen moet er zeker blijvend gestreden worden. Dat ons shiftsysteem (volcontinu, snelroterend) als zwaar beroep geklasseerd moet blijven worden staat buiten kijf. De huidige regering zwijgt daarover in alle talen. Werken tot je 67 jaar is ronduit waanzinnig in onze sector. Rond de 50 jaar begint een groot deel fysieke klachten te ontwikkelen. De nachtshiften worden een ware marteling voor sommigen, want het shiftsysteem eist uiteindelijk zijn tol na zoveel jaren werken. Dat de huidige ministers uiteindelijk zelf als enige uitzondering op 55 jaar met pensioen kunnen stoot dan ook velen tegen de borst. Dat is pure zelfbediening en een gebrek aan respect tov de werkende bevolking. Dan is er maar 1 manier om het hen duidelijk te maken: blijven actievoeren tot ze het begrepen hebben.

De Covid19-besmettingen gaan terug de hoogte in, de winter staat dan ook nog voor de deur en de verlofkaart geraakt leeg. Dit zorgt ervoor dat er meer mensen op de bussen en op de site zullen aanwezig zijn. Telewerken wordt ten zeerste aangeraden, maar is voor een groot deel niet mogelijk om het bedrijf draaiende te houden. Het zou in dit geval aangewezen zijn om terug EOP in te voeren om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Persoonlijk vind ik wel dat dit gelijkmatig over de ploegen mag verdeeld worden. Ik ben alleszins bereid om daarvoor enkele dagen van ploeg te wisselen als dat moet.

Hartelijk bedankt en respect voor je engagement!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.