Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

Beginnen werken / Jeugdvakantie

We hebben de ambitie om op deze pagina informatie te verzamelen die nuttig is voor nieuwe werknemers op de BASF TBE. Het is niet evident om op de BASF TBE wegwijs te geraken uit al je rechten, plichten, administratieve beslommeringen, enz. De "wegwijsdagen", waar je tijdens je eerste maanden aan geacht wordt deel te nemen, en de personeelsdienst brengen je al van een reeks belangrijke zaken op de hoogte. Maar de personeelsdienst blijft als eens in gebreke als het aankomt om je te informeren over je rechten. Het ABVV wil graag deze leemte voor je helpen invullen!

Jeugdvakantie

Wat is jeugdvakantie?

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste 1 maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon.

Wie heeft er recht op jeugdvakantie?

  • Op 31 december van het vakantiedienstjaar mag je de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben (het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de jongere vakantie neemt)
  • In de loop van het vakantiedienstjaar heb je je studies (met inbegrip van de periode van het maken van een eindwerk) beëindigd
  • Na de beëindiging van de studies, leertijd of vorming, in de loop van het vakantiedienstjaar heb je gewerkt als loontrekkende gedurende een minimumperiode. Je moet gedurende ten minste 1 maand verbonden zijn door 1 of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling moet ten minste 13 arbeidsdagen in de zin van de werkloosheidsreglementering omvatten. Een tewerkstelling met de vakantieregeling "openbare dienst" of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) telt echter niet mee
  • De regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden
  • De jeugdvakantie is een recht en geen verplichting
  • Als je deeltijds wordt tewerkgesteld heb je ook recht op jeugdvakantiedagen
  • Als je wordt tewerkgesteld in een activeringsprogramma en geniet van de vakantieregeling voor de "privé sector" dan heb je eveneens recht op jeugdvakantiedagen

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het recht op jeugdvakantie? Dan bestaat er nog de optie om voor de "aanvullende vakantie" te kiezen. Hiermee kan je ook je vakantiedagen aanvullen voor je vakantiedienstjaar, m.a.w. het jaar waarin je begint te werken.

Op hoeveel dagen heb je recht?

Eerst dien je je gewone vakantiedagen op te nemen. Als je hierna aan alle voorwaarden voldoet heb je recht op een aantal aanvullende vakantiedagen met een maximum van 4 weken. Dit is steeds in verhouding tot je werkrooster (voltijds, halftijds…).

Bijvoorbeeld: Heb je gedurende het afgelopen vakantiedienstjaar al 5 gewone vakantiedagen opgebouwd, dan heb je dit jaar recht op een aanvulling van 15 jeugdvakantiedagen als je in een voltijds regime bent gaan werken.

Hoeveel bedraagt de uitkering die je ontvangt?

De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van je gemiddelde dagloon tijdens de eerste maand waarin de jeugdvakantie wordt opgenomen. Hierop wordt een fiscale voorheffing ingehouden van 10,09% (dit is een verminderd tarief, hou er dus rekening mee dat je het volgende jaar hierop nog extra belasting zult moeten betalen). Het gemiddelde dagloon wordt berekend op een begrensd brutomaandloon van 2191,26 euro. Op de BASF TBE wordt dit echter door de betrokken werkgever bijgepast tot aan het belastbaar loon (inclusief shiftvergoeding).

Papierwerk?

Na de eerste maand waarin je een dag jeugdvakantie opneemt moeten er 2 aangiftes gedaan worden om je wettelijk in orde te stellen en je recht op uitkeringen te activeren:

Zoals afgesproken bezorgt de personeelsdienst je het formulier "C103 - Jeugdvakantie Werknemer" in de maand volgend op de eerste dag jeugdvakantie die je opneemt. Soms gebeurt dit evenwel niet. Contacteer je vakbond in dat geval!

Wanneer worden de dagen betaald?

Je hebt in principe tijd tot februari van het jaar volgend op het vakantiejaar om het formulier in te dienen. Echter, wacht niet tot dan en stel je eerder in regel. Zo ontvang je je uitkeringen tevens min of meer in de periode waarin je de jeugdvakantiedagen hebt opgenomen.

De uitkeringen worden per kwartaal overgeschreven op de rekening van de betrokken werknemer. Dit gebeurt via je vakbond of de "Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen".

De betaling gebeurt ten vroegste vanaf mei van het vakantiejaar en dit op basis van elke aangifte door de werkgever.

Infoblad RVA

Gedetailleerdere informatie kan je terugvinden op volgend infoblad van de RVA: Infoblad T11 (Hebt u recht op de jeugdvakantie)