Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

MySocialSecurity.be

Wat?

MySocialSecurity.be is het elektronisch trefpunt voor burgers enerzijds, en de instellingen van de sociale zekerheid anderzijds. Het is een gepersonaliseerd onderdeel van het portaal van de sociale zekerheid. Het is het resultaat van een partnerschap tussen verschillende overheidsdiensten. Het is de bedoeling om Belgische burgers een centraal punt te geven waar hun persoonlijke documenten en gepersonaliseerde informatie samengebracht worden. Ze hebben er ook beveiligde toegang tot onlinediensten van de partnerinstellingen.

eBox

De "eBox" is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid (waaronder de RVA), en andere overheidsdiensten. De "eBox" is beschikbaar op MySocialSecurity.be. Om hem te activeren, moet je enkel je e-mailadres meedelen. Vervolgens zal je op dat mailadres worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in je "eBox". Om optimaal te kunnen werken met MySocialSecurity.be is het aangewezen dat je je "eBox" activeert.

Aanmelden

De "online overheid" maakt gebruik van het e-government platform CSAM om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier te kunnen aanmelden bij de diensten die overheid aanbiedt op het internet. Het regelt het identificatieproces (wie meldt zich aan?) en het toegangsbeheer (van welke diensten kan je gebruik maken?). Je moet beschikken over een "digitale sleutel" om toegang te krijgen. Het systeem werkt zo dat als je je aanmeldt bij 1 dienst, je automatisch ook aangemeld bent bij alle andere diensten waar je van gebruik kan maken (afmelden is analoog). Uiteraard maakt MySocialSecurity.be ook gebruikt van CSAM.

Het verkrijgen van een "digitale sleutel" om je aan te melden bij MySocialSecurity.be kan op verschillende manieren. Surf naar MySocialSecurity.be en kies tussen:

 • Digitale sleutels met eID of digitale identiteit:
  • eID kaartlezer (de standaardmethode). Je hebt je identiteitskaart, pincode, kaartlezer en eID-software (op je PC) nodig
  • itsme, een applicatie voor je smartphone die als erkende partner digitale sleutels kan genereren voor de "online overheid" (de meest eenvoudige methode). Je moet geregistreerd zijn bij itsme via de app op je smartphone, wat kan met de eID kaartlezer of i.s.m. je bank app.
 • Digitale sleutels met beveiligingscode en gebruikersnaam + wachtwoord (Beiden te activeren op CSAM. Hiervoor moet je je dus al kunnen aanmelden met eID kaartlezer of itsme):
  • beveiligingscode via mobiele app. Hiervoor moet je ook beschikken over een mobiele app zoals Google Authenticator (Android, iPhone, BlackBerry)
  • beveiligingscode via SMS
  • beveiligingscode via token (24 codes die in een pdf-document per e-mail naar je verstuurd worden). Deze methode zal uitdoven
 • Digitale sleutels met gebruikersnaam + wachtwoord (te activeren op CSAM)

Online diensten

Als je je aanmeldt bij MySocialSecurity.be vind je op de startpagina verwijzingen naar de diensten die aangeboden worden. Hier volgt een woordje uitleg bij de diensten die voor jou als medewerker op de BASF TBE relevant zijn.

De persoonlijke gegevens waarover MySocialSecurity.be beschikt worden beheerd door Sigedis, wat staat voor "Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales". Deze vzw beheert de sociale gegevens die betrekking hebben op uw loopbaan door ze op te slaan in databanken waar overheidsinstellingen zoals de sociale zekerheid van kunnen gebruik maken voor hun dienstverlening.

mycareer.be

Hier vindt je een overzicht van je loopbaan in de vorm van een tijdlijn waarop al uw professionele activiteiten en perioden van inactiviteit staan vermeld, voor zover deze gegevens gekend zijn bij Sigedis. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen je mogelijke professionele statuten als werknemer, ambtenaar of zelfstandige.

Naast een handig visueel overzicht, kan u ook een gedetailleerd tekstueel overzicht van uw loopbaan opvragen en exporteren voor offline gebruik.

mypension.be

Zoals de naam van de dienst het zelf zegt, vind je hier alles - of toch veel - over je pensioen:

 • Mijn wettelijk pensioen: overzicht van alle gegevens, zowel wat betreft pensioenleeftijd als het bedrag
 • Mijn aanvullend pensioen: hoeveel heb je opgebouwd tijdens welke job(s), welke verzekeraar of pensioenfonds beheert je rechten en bekijk per pensioenplan hoeveel je kan verwachten bij pensionering
 • Mijn pensioenloopbaan: de loopbaangegevens die worden gebruikt voor de berekening van jouw Belgisch wettelijk pensioen en mogelijkheid om je pensioenloopbaan aan te vullen met eventueel ontbrekende gegevens
 • Mijn pensioen plannen: wanneer kan je met pensioen en wat zal de impact zijn op je pensioenbedrag als je langer werkt
 • Mijn studiejaren kopen: informatie over de mogelijkheden om je studiejaren te kopen in het kader van de berekening van je pensioenbedrag

Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Via de onlinedienst "Loopbaanonderbreking en tijdskrediet" raadpleeg je je RVA-dossier, doe je nieuwe aanvragen en wijzig je je contactgegevens.

Je hebt toegang tot de volgende informatie:

 • de stand van zaken van je dossier
 • de betalingen
 • de beslissingen (het formulier C62 met o.m. het bedrag van de uitkeringen en de periode gedurende dewelke u uitkeringen gaat ontvangen)
 • je fiscale fiches
 • je attesten tijdskrediet

Een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet bestaat altijd uit een "deel werkgever" en een "deel werknemer". Bij een onlineaanvraag dient eerst de werkgever zijn gedeelte van de aanvraag in; daarna is het de beurt aan de werknemer. Een pdf-versie van het aanvraagformulier C61 zoals ingevuld door je werkgever wordt naar je eBox verstuurd. Nadat je aanvraag is aangevuld, wordt het behandeld door de RVA. Je ontvangt het aangevulde formulier C61 in je eBox, wat ook als ontvangstbewijs geldt.

Een handige pagina van de RVA om wegwijs te raken in de werkwijze van de online aanvragen, inclusief fiches met uitleg en instructievideo's, vind je hier.

Break@Work

Via de onlinedienst Break@Work kom je te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er je nog resten.

Mijn vakantieregeling

Als je arbeider (in BASF TBE-termen: "werknemer met werknemersstatuut") bent, dan heb je recht op vakantiegeld ten laste van een vakantiefonds. Met deze toepassing kan je o.a.:

 • je vakantierekening voor het huidige en het voorbije jaar consulteren
 • de duur van je vakantie raadplegen
 • het bedrag van je vakantiegeld, de gegevens die in rekening werden genomen voor de berekening, de datum van betaling evenals de betalingsgegevens (adres, bankrekening, enz.) raadplegen
 • documenten verkrijgen: duplicaat laatste uittreksels van uw vakantierekening, vakantieduurattest, duplicaat laatste fiscale attesten 281.10
 • informatie invoeren of wijzigen (enkel na inloggen met eID kaartlezer of itsme): gewenste taal, bankrekening en correspondentieadres

Interim@Work

Een overzicht van uw arbeidsrelaties als uitzendkracht die bij de RSZ zijn aangegeven. Er is de mogelijkheid om attesten af te drukken.