Vrijdag 16 december 2022 nationale vakbondsbetoging Brussel.     Verdere informatie volgt.          Lees de herfsteditie van "Over De Rooie".

Geboorteverlof – Adoptieverlof

Geboorteverlof:
Iedere medewerker heeft voor de geboorte van een kind tussen 1 januari 2021
en 31 december 2022, waarvan de verwantschap langs vaderszijde wettelijk vaststaat het recht 15 dagen van het werk afwezig te zijn. Is er geen afstamming van vaderszijde vastgesteld, dan kan geboorteverlof ook worden toegekend aan de meeouder:
– de meemoeder (homoseksuele partner van de moeder)
– de samenwonende partner van het heteroseksueel koppel ten aanzien van wie
de afstamming niet vaststaat.

De 15 dagen zijn vrij te kiezen in de periode van 4 maanden te rekenen vanaf de
dag van de bevalling. De eerste drie dagen geniet de medewerker behoud van loon (VV), de resterende 12 dagen worden uitbetaald door het ziekenfonds (GBP).
Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2023 zal er een recht zijn op 20 dagen
geboorteverlof, waarvan de eerste drie dagen met behoud van loon (VV), de resterende 17 dagen worden uitbetaald door het ziekenfonds (GBP). De overige modaliteiten blijven gelijk.

Adoptieverlof: geeft de medewerker het recht ter gelegenheid van het onthaal van een minderjarig kind in zijn gezin in het kader van adoptie, van het werk afwezig te zijn gedurende een aaneengesloten periode van maximum 6 weken. Vanaf 2019 zal er om de 2 jaar telkens een week bijkomen tot het maximum van 17 weken bereikt is tegen 2027.

– Vanaf 2019: 6 weken per adoptieouder + 1 week
– Vanaf 2021: 6 weken per adoptieouder + 2 weken
– Vanaf 2023: 6 weken per adoptieouder + 3 weken
– Vanaf 2025: 6 weken per adoptieouder + 4 weken
– Vanaf 2027: 6 weken per adoptieouder + 5 weken

Elke adoptieouder kan 6 weken opnemen en de bijkomende 5 weken kunnen
onderling verdeeld worden tussen beide adoptieouders. De opname van het adoptieverlof moet een aanvang nemen binnen een periode van 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente. De eerste drie dagen geniet de medewerker behoud van loon (VV), de resterende dagen worden uitbetaald door het ziekenfonds.