Loontabellen en vergoedingen

De lonen/weddes op de BASF/EuroChem TBE worden bepaald door baremalijnen en anciënniteitstreden. In het kort komt het erop neer dat bij elk functieniveau een barema hoort, waarbinnen je telkens 45 treden hebt die afhankelijk zijn van je opgebouwde anciënniteit. De bedragen die vermeld worden in de tabellen zijn het resultaat van jarenlang sociaal overleg - en soms ook actie - op de BASF/EuroChem TBE. Uiteraard zijn ze ook onderhevig aan de geldende indexverhogingen in de sector.

In de maand april van het lopende jaar wordt je loon/wedde aangepast aan je anciënniteit. Je barema wordt bepaald door de gehanteerde functieklassen op je bedrijf. Al merken we dat er - tot onze grote frustratie - zeker niet altijd objectieve criteria gebruikt worden om jouw functieniveau te bepalen.

Daarnaast zijn er nog een reeks vergoedingen die vastgelegd werden in CAO's.

Download hieronder de loontabel / vergoeding van je keuze (stand:01/03/24)