Kilometervergoeding

Sinds enkele jaren volgt de TBE site BASF Antwerpen voor het bepalen van de kilometervergoeding het tarief van toepassing voor de ambtenaren.

In het Belgisch Staatsblad van 16/11/2022 werd vastgelegd dat de indexering vanaf 01/10/2022 per kwartaal zal gebeuren en niet langer 1 keer per jaar.

Het nieuwe bedrag voor de kilometervergoeding bedraagt vanaf 01/10/2022  0,4201 euro per kilometer.

Voor de Interventiedienst, Fabriekstoezicht, de Medische dienst en in geval van ‘verschoven shiften’ bij SLO bedraagt de kilometervergoeding vanaf 01/10/2022 0,2985 euro per kilometer.

Dit is het maximale tarief voor de betaling van km-vergoeding in geval van oproep en gepland overwerk.

Een aangepaste vergoeding wordt betaald aan medewerkers die gekozen hebben voor een leasewagen. Het elektriciteitstarief voor deze vergoeding wordt vanaf nu per kwartaal geactualiseerd. Op basis van het laatst gekend 6- maandelijks gemiddelde van het VREG tarief cat De bedraagt de tussenkomst: 0, 57 * 0, 17        = 0, 10 EUR/kilometer.