Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

Minder werken

Mensen de mogelijkheid bieden om minder te werken is al decennialang een topprioriteit voor het ABVV. In de eerste plaats ijveren we steevast voor een verkorting van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor iedereen. Uiteraard mét behoud van loon. Het is een middel bij uitstek om de productiviteitswinsten die jaar na jaar gerealiseerd worden a.g.v. technologische vernieuwing, scholing, arbeidsorganisatie enz., in te zetten in het voordeel van de werkenden en hun gezinnen. Bovendien creëert arbeidsduurvermindering de mogelijkheid voor bijkomende aanwervingen en dus het terugdringen van de werkloosheid. Op deze pagina's geven we o.a. een overzicht van de wijze waarop we arbeidsduurvermindering hebben kunnen realiseren op de BASF TBE.

Daarnaast zijn we ook van mening dat mensen tijdens hun loopbaan moeten kunnen kiezen om een periode minder te werken, liefst met zo weinig mogelijk verlies van inkomen. Omdat we kinderen krijgen, dierbaren wensen te verzorgen, een opleiding willen volgen, ouder worden, of gewoonweg omdat we er behoefte aan hebben. Doorheen de jaren werden hieromtrent op nationaal en sectoraal vlak meerdere akkoorden tussen vakbonden, werkgevers en regering gesloten, voornamelijk gekend als de stelsels "thematische verloven", "tijdskrediet" en "landingsbanen". In principe gaan ze gepaard met loonverlies, maar in bepaalde gevallen heb je recht op een RVA-uitkering en een "aanmoedigingspremie - zorgkrediet" van de Vlaamse Overheid, wat het inkomensverlies tempert. Deze akkoorden staan echter onder druk vanuit de huidige rechtse regering, die de mogelijkheden en uitkeringen eerder beperkt, dan wel uitbreidt. En dit ondanks de langere loopbanen die van ons verwacht worden! Het ABVV verzet zich uiteraard tegen deze trend.

Wie overigens geen recht heeft op een volledig contingent van 20 jaarlijkse vakantiedagen, kan geholpen zijn met de "aanvullende (Europese) vakantie". Deze is er gekomen nadat België op de vingers getikt werd door de Europese Commissie omdat te veel werknemers zich in een situatie van té beperkte vakantierechten bevonden.

Op deze pagina's vind je een oplijsting van de mogelijkheden om minder te werken, de voorwaarden, modaliteiten en aanvraagprocedures. Kijk ook op onze informatiepagina over het elektronisch trefpunt voor burgers en instellingen van de sociale zekerheid, MySocialSecurity.be, om te weten te komen hoe het jou kan helpen bij je loopbaanplanning.

Klik door naar de verschillende stelsels/mogelijkheden:

Bijkomende opmerkingen

Bij elke stelsel van loopbaanonderbreking ben je vanaf de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever beschermd tegen ontslag, tenzij je ontslagen wordt om dringende of "voldoende" reden. Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking (ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden). De bescherming eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking. Ontslaat je werkgever je toch tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij je - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon.

Elk verdict van de RVA inzake uitkeringen, steeds mede gedeeld d.m.v. beslissing C62, kan je aanvechten voor de arbeidsrechtbank. De gerechtskosten worden in principe gedragen door de RVA. Lees er meer over in Infoblad T110: Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet. Uiteraard kan je best overleggen met één van onze afgevaardigden voor je deze stap zet.