Lees de nieuwe ABVV-info over CAO-90, ict-materiaal en de leasefietsen.     Vanaf 14 mei tem 21 mei zijn er sociale verkiezingen.   Bekijk al onze kandidaten op deze website.     

CAO’s

Op deze pagina's geven we een overzicht van de afgesloten CAO's op de BASF TBE sinds 2000, inclusief links naar de integrale ontwerpteksten in pdf-formaat. We leggen ook uit hoe een (reguliere) CAO tot stand komt.

Klik hieronder meteen door naar de CAO van je keuze:

Hoe komt een CAO tot stand?

Elke 2 jaar onderhandelen de syndicale delegaties van de vakbonden op de BASF TBE, bijgestaan door de bevoegde secretarissen, een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) met een delegatie van de directies van de ondernemingen op de site. De CAO's hebben betrekking op de arbeiders (werknemers met werknemerstatuut in BASF-terminologie) en baremabedienden, en hebben doorgaans een loopduur van 2 jaar. De ondernemings-CAO's zijn één van de meest concrete verwezenlijkingen die de vakbonden voor de arbeiders en bedienden op de site kunnen bekomen.

Tijdens de onderhandelingen worden in de eerste plaats afspraken gemaakt rond individuele werkzekerheid, SWT (het voormalige brugpensioen), de SIRA-opleiding en loonsverhogingen. Daarnaast zet het ABVV ook steeds sterk in op arbeidsduurvermindering; meer verlof dus. De chemische nijverheid is sinds jaar en dag één van de meest winstgevende sectoren van het land, en dus is het voor ons (werkgevers denken daar al eens anders over) niet meer dan logisch dat de werknemers, die uiteindelijk de productiviteitswinsten genereren, hiervoor beloond worden. Daarnaast worden er ook geregeld verbeteringen afgesproken op vlak van extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,...), het pensioenplan, aanwervingen, enz. Elke onderhandelingsronde dienen ook steeds de afspraken uit voorgaande CAO's herbevestigd te worden. In ruil krijgt de werkgever sociale vrede voor die punten waar een akkoord werd bereikt in de CAO.

De vakbondsdelegaties trekken in de regel met een gemeenschappelijke eisenbundel naar de onderhandelingstafel. Deze eisenbundel wordt zorgvuldig samengesteld door de syndicaal afgevaardigden. Al onze gemandateerden steken continu hun voelsprieten uit om te weten wat de verzuchtingen van de werkvloer zijn. Daarnaast organiseren we ook regelmatig rondvragen - elektronisch en/of met bedrijfsbezoeken - om gedetailleerder te weten te komen wat er leeft op de site.

Als er tijdens de onderhandelingen een voorakkoord wordt bereikt (in principe is het voldoende dat 1 vakbondsdelegatie tekent) dan is het op de BASF TBE een goede en ingeburgerde gewoonte om dit ter stemming voor te leggen aan de gesyndiceerde medewerkers. Het voorakkoord wordt gewoonlijk ook toegelicht door de syndicaal afgevaardigden tijdens bedrijfsrondgangen in alle ploegen en diensten. Belanden de onderhandelingen in een patstelling dan kan er steeds geopteerd worden voor een sociaal bemiddelaar van de FOD Werk, aangesteld door de bevoegde paritaire comités. Door de band is een gewone meerderheid nodig voor goed- of afkeuring, al is dit de facto onderwerp van de onderhandelingen. Bij afkeuring volgt een tweede onderhandelingsronde. En zo kan dit doorgaan tot de vakbondsdelegaties menen dat er actie gevoerd moet worden om de druk op de directies op te voeren, of, tot wanneer de werkgever beslist een eigen patronaal voorstel ter stemming voor te leggen en/of door te drukken. In het laatste geval zal uiteraard geen sprake zijn van sociale vrede.