CAO 2024/2025

Samenvatting

 

 • De individuele werkzekerheidsclausule wordt verlengd tot en met eind 2028, zijnde 5  jaar vooruit.
 • Toekenning van een netto koopkrachtpremie van €750, toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uitbetaalbaar in december 2023.
 • Recurrente verhoging van de forfaitaire maandvergoeding per 1.7.2025 met €30/mnd voor werknemers met werknemersstatuut en €32,49/mnd voor baremabedienden (= gelijk bedrag voor beide statuten, rekening houdend met de regeling rond enkel vakantiegeld).
 • Toekenning van een eenmalige eco-cheque van €250, uitbetaald met payroll van mei 2025;
 • Toekenning van een eenmalige collectieve resultaatsgebonden loonbonus (CAO90) over boekjaar 2024, uitbetaalbaar in mei 2025 met als doelstelling de gewogen gemiddelde capaciteitsbenutting van de productie-installaties op de TBE (referentie van de huidige gewogen capaciteitsbenutting van de TBE is 70%) voor een doelbedrag van
  – €125 bij een capaciteitsbenutting van minstens 70%
  – €250 bij een capaciteitsbenutting van minstens 75%
  – €500 bij een capaciteitsbenutting van minstens 80%
  – €750 bij een capaciteitsbenutting van minstens 85%
 • Een verruiming van het wagenaanbod met permanente keuzemogelijkheid met ingang van Q1 2024.
 • Verbetering regeling bij tijdelijke overgang van shift naar dag omwille van organisatorische redenen (afstellingen en projecten) of aangepast werk met doorbetaling van de shiftpremie tot 6 weken (1.1.2024).
 • Tenlasteneming van de volledige premiestijging ‘eigen medewerkers’ van de hospitalisatieverzekering door de werkgever en dus tot een bedrag van €15,73 / maand (1.4.2024); niet langer een éénpersoonskamer bij daghospitalisatie.
 • Verhoging van de tenlasteneming van de premie ‘eigen medewerkers’ ambulante zorgverzekering door de werkgever tot een bedrag van €35,07 / mnd (1.1.2024) én vervolgens jaarlijkse indexering van de voormelde door de werkgever gedragen premie ambulante zorgverzekering met ingang van 1.1.2025 aan de hand van de loonindex van het voorbije jaar.
 • Toekenning van een eenmalige jubileumdag in 2024 nav 60 jaar site BASF Antwerpen aan alle medewerkers.
 • Toekenning van een 60+ dag voor voltijdse medewerkers (1.1.2024).
 • Bijkomende werkgeversbijpassing bij profylactisch verlof (=werkverwijdering bij zwangerschap) met ingang van 1.1.2024.
 • Automatische verlenging van de bestaande SWT regelingen door de sociale partners.
 • Verlenging van alle bestaande pools (Productie-pool, Techniek-pool, Labo-pool, Security-pool).
 • Verlenging van het bijkomend SIRA engagement (instroom procesoperators) van 10 Sira studenten (8 BASF & 2 EuroChem) in 2024 en in 2025.