CAO 2016-2017

Ontwerptekst

Download hier de ontwerptekst van de CAO 2016-2017 in pdf-formaat.

Samenvatting

 • Individuele werkzekerheid t.e.m. 31/12/2020
 • BASF: T-pool (buffer aan opgeleide technici) over 5 jaar uitbouwen tot 12 medewerkers. Dat betekent halfjaarlijks het T-pool opleidingstraject aanvullen tot 8 (i.p.v. huidige twee keer 6). Als buffer opgebouwd dan naar dynamisch model voor T-pool opleidingstraject evolueren. IDA-commissie volgt op
 • EuroChem: "Starterstraject" (cfr. P-pool BASF) verankeren. 1 maand opleiding (+- 1 week dagdienst en 3 weken V/L zonder weekendprestaties) voor nieuwe medewerkers (volcontinu, productie). Medewerkers aangeworven na project- of belevingsstage worden rechtstreeks in ploegen geïntegreerd
 • Vanaf 1/9/2016 zal de 6-maandelijkse "IDA-commissie PT" ook decentrale onderhoudsgroepen binnen Operations opvolgen. Commissie hernoemd naar "IDA-commissie Maintenance"
 • BASF: I-pool (interventiedienst) van start uiterlijk begin 2017, bestaande uit 2 posities zolang er demografische nood is. De krijtlijnen:
  • Opleiding tot brandweerman en ingezet in services (dag én ploegen)
  • Afwezigheden > 3 maanden opvangen in ploegen
  • Doorgroei beperkt tot Bb-loonlijn (Aspirant) zolang in I-pool
  • Halfjaarlijks besproken in de IDA-commissie
 • SIRA-project: voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 worden telkens 8 SIRA-leerlingen ingeschreven (BASF: 6, EuroChem: 1, Styrolution: 1)
 • Vanaf 1/1/2016 verhoging van de barema's, forfaitaire maand- en jaarvergoeding met 0,5%
 • Vanaf 1/1/2016 verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque tot 6,91 euro (+ 1 euro), waardoor de nominale waarde van de maaltijdcheque op 8 euro komt (toegekend per effectief gewerkte dag)
 • Vanaf 1/1/2016 invoering van demografiebudget van 24 keer basisuurloon (referentie voltijds, plus toepasselijke shiftvergoeding, modaliteiten eindejaarspremie). Voltijdse medewerkers mogelijkheid om op te nemen in tijd in dagen indien geen bijkomende OVK/ELK-uren worden opgebouwd en geen ANC-dagen worden afgekocht
 • Vanaf 1/1/2017 eindejaarspremie verhoogd met 24 keer basisuurloon (referentie voltijds, plus toepasselijke shiftvergoeding)
 • Voor 2016 eenmalig ecocheques t.w.v. 125 euro (referentie voltijds)
 • Van 1/4/2016 t.e.m. 31/3/2020 premies hospitalisatieverzekering voor medewerkers en aangesloten gezinsleden verlaagd tot 12,21 euro (i.p.v. 12,6 euro) voor volwassenen en 5,13 euro voor bijslaggerechtigde kinderen. Werkgever neemt individuele premie werknemers verder te zijner laste. Preperiode voor hospitalisatie uitgebreid naar 3 maanden. Medisch gerechtvaardigd vervoer per ziekenwagen bij ernstige ziekte terugbetaald met maximum van 620 euro
 • Vanaf 1/1/2016 ondernemingslandingsbaan (OLB) met maandelijkse financiële bijpassing mogelijk vanaf 55 jaar als minstens 24 maanden in dienst en loopbaan van minstens 25 jaar. Bijpassing (bruto, referentie voltijds, bovenop RVA-onderbrekingsuitkering):
  • 50%-OLB, instapleeftijd tussen 55 en 60 jaar: 300 euro
  • 50%-OLB, instapleeftijd 60 jaar of ouder: 575 euro
  • 80%-OLB, instapleeftijd tussen 55 en 65 jaar: 175 euro
  • 80%-OLB, instapleeftijd tussen 55 en 60 jaar, met overstap 50%-OLB vanaf 60 jaar: 175 euro en 425 euro
 • SWT-regelingen voor 2016 die verder gezet worden in 2017 als akkoord in NAR en sector:
  • Vanaf 58 jaar als 33 jaar loopbaan én minimum 20 jaar nachtarbeid / zwaar beroep
  • Vanaf 58 jaar als 35 jaar loopbaan én zwaar beroep
  • Vanaf 58 jaar als 40 jaar loopbaan
  • Vanaf 58 jaar als 35 jaar loopbaan én mindervalide / ernstige lichamelijke problemen
 • SWT-regeling voor 2016-2017: vanaf 60 jaar
 • Vanaf 1/1/2016 maandelijkse SWT-bijpassing door werkgever (bruto, geïndexeerd, voltijds tewerkgesteld, bovenop RVA-uitkering):
  • Instap 58 jaar: 1250 euro
  • Instap 59 jaar: 1375 euro
  • Instap 60 jaar: 1500 euro
  • Instap 61 jaar: 1625 euro
  • Instap 62 jaar en ouder: 1750 euro
 • Oprichting werkgroep "anders werken" ter verbetering beleid inzake eindeloopbaan
 • Vanaf 1/1/2017 kunnen voltijdse medewerkers gehele forfaitaire jaarvergoeding omzetten in tijd indien OVK-uren volledig opgenomen en geen verdere opbouw OVK/ELK-uren. Financiering aan waarde van uur: 4,75 dagen tot 7,75 dagen (afhankelijk van categorie)
 • Vanaf 1/1/2017 verbetering glijtijdsysteem dagmedewerkers:
  • Geldig voor alle dagmedewerkers
  • Opbouw en afbouw plus- en mintijd op minuutbasis
  • Afschaffing sperperiodes
  • Tijdsregistratie op arbeidsplaats
  • Plustijd indien arbeidsplaats meer dan 1500m van toegangspoort
   • tussen 1500m en 2500m: 10 min per dag
   • meer dan 2500m: 15 min per dag
  • Verkorte (minimum 30 min) en lange (tussen 11u30 en 13u30, aangevuld met glijtijd) middagpauze mogelijk mits registratie op arbeidsplaats
  • Daggrens opgetrokken naar 10u (i.p.v. 9u)
  • 2 keer per maand mogelijkheid arbeidstijd te beëindigen om 14u
 • Klein verlet van 3 naar 10 dagen ingeval overlijden echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner of kind van medewerker. Opnemen vanaf dag overlijden
 • Behoud bestaande akkoorden