CAO 2020-2021

Ontwerptekst

Download hier de ontwerptekst van de CAO 2020-2021 in pdf-formaat.

Samenvatting

 • Individuele werkzekerheid t.e.m. 31/12/2024
 • De werkgever is bereid om tijdens het schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 tijdelijk bijkomende SIRA leerlingen aan te nemen, verdeeld als volgt
  • BASF Antwerpen : 8
  • EuroChem Antwerpen : 2
 • BASF Antwerpen is bereid om tijdelijk te investeren in een S-pool bij toezicht. De S-pool zal bestaan uit 4 posities en zal medio 2020 van start gaan.
 • Verhoging Barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding
  • 1 januari 2020 : 1,50%
  • 1 januari 2021 : 0,75%
  • 1 oktober 2021 : 0,75%
 • Vanaf 1 januari 2021 zal vanaf anciënniteitstrede 31 een ervaringsbudget (EB) van 8 uur toegekend worden. Vanaf anciënniteitstrede 36 wordt het EB verhoogd met 8 uur tot in totaal 16 uur.
 • De geglobaliseerde shiftvergoeding van het tweeploegenstelsel wordt op 1 januari 2020 verhoogd van 10,50% naar 10,75%. En vanaf 1 januari 2021 van 10,75% naar 11%. De geglobaliseerde shiftvergoeding van het drieploegenstelsel wordt op 1 januari 2020 verhoogd van 18,33% naar 18,75%. En vanaf 1 januari 2021 van 18,75% naar 19,17%. De geglobaliseerde shiftvergoeding van het vierploegenstelsel wordt op 1 januari 2020 verhoogd van 40% naar 40,50%. En vanaf 1 januari 2021 van 40,50% naar 41%. De geglobaliseerde shiftvergoeding van het 24-uurploegenstelsel wordt op 1 januari 2020 verhoogd van 29;92% naar 30,21%. En vanaf 1 januari 2021 van 30,21% naar 30,50%.
 • De premie collectieve verzekering gezonheidszorgen wordt verhoogd tot 13,74€ per maand voor volwassenen en tot 5,77€ per maand voor kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn. De werkgever neemt de verhoogde premie van alle medewerkers verder te zijner laste.
 • De werkgever verbindt zich er toe een bijkomende verzekering ambulante zorgen, tandzorg en optische hulpmiddelen af te sluiten vanaf 1 januari 2021.
 • Teneinde een dubbele dekking van ambulante kosten te vermijden zal het solidariteitsfonds hervormd worden vanaf 1 januari 2021.
 • Vanaf 1 januari 2021 wordt een individueel Keuzeplan (IKP) ingevoerd waarbij de medewerkers meer keuzevrijheid wordt gegeven bij de samenstelling van het loonpakket, door een deel van het loon om te zetten in een keuzebudget dat kan worden ingeruild voor alternatieve voordelen.
 • Voor zover het vereiste wettelijk kader, de collectieve arbeidsovereenkomsten in de NAR en de de collectieve arbeidsovereenkomsten op sectorniveau voor de bepaling op het recht op SWT en de bepaling van de leeftijdsvoorwaarden voorhanden zijn, is de werkgever bereid de SWT regelingen ononderbroken verder te zetten en in stand te houden.
 • De wettelijke mogelijkheid om 1/10 ouderschapsverlof op te nemen wordt voorzien vanaf 1 juli 2020.
 • De werkgever is bereid om de regeling van klein verlet bij wettelijk samenwonen toe te passen bij ondertekening van een verklaring van wettelijk samenwonen door de medewerker.
 • De werkgever verbindt zich ertoe om een paritaire werkgroep samen te stellen om het proces van flexibele shiftovergave grondig en transparant te bespreken, en hiertoe de nodige modaliteiten vast te leggen waaronder de medewerkers de werkplaats vroeger kunnen verlaten. Men beoogt invoering in 2021.
 • De partijen zijn het erover eens om de bestaande modaliteiten ivm het demografiefonds te verlengen tot 31 december 2021.
 • Behoud bestaande akkoorden.