Lees het voorakkoord CAO 2024/2025 op onze website. We starten de rondgangen in de controlekamers op 27 november om 06u.    Strijd loont !!   De wet-Van Quickenborne is van tafel !!   Verzet is geen misdaad.    Met cash betalen in het personeelsrestaurant blijft mogelijk dankzij het ABVV.    Directie schrapt Bus T ondanks stevig verzet van het ABVV.    Alle verschenen ABVV-info's nu op de website.   Er werd een akkoord bereikt met de werkgever over de fietsvergoeding/mobiliteitsvergoeding.         

Eisenpakket

 

Gemeenschappelijk eisenprogramma CAO 2024-2025

 

Werkzekerheid

Een verlenging van de werkzekerheidsclausule tot 31/12/2030.

Koopkracht

Substantiële recurrente koopkrachtverhoging op alle looncomponenten in 2024 en 2025.

CAO90, mits aan vorig punt voldaan is.

Geen inkomstenverlies bij ziekte, zwangerschap/profylactisch verlof of tijdelijke werkloosheid.

Premies hospitalisatie- en ambulante verzekering volledig betaald door werkgever.

Minimale werkgeversbijdrage van 3,45% in het spaarplan

Work-Life Balance

Shiftcompensatietijd.

3 dagen anciënniteitsverlof. 1 – 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30

Opname DGB/55+ mogelijk maken voor alle medewerkers.

Kerntijd dagmedewerkers verschuiven van 09h00 naar 9h30.

Tewerkstelling

Aanpassen van de shiftfactor naar minimumbezetting * 1,5 + 1

Verder zetten SIRA en Poolsystemen.

Andere

Bestaande akkoorden verlengen .

Dit eisenprogramma is op 17 oktober 2023 overhandigd aan de werkgevers van de TBE BASF Antwerpen.

De onderhandelingen zullen plaatsvinden op 14 en 21 november 2023 met als reservedatum 22 november 2023.

 

Samen Sterk !!