Ik wil lid worden!

Je overweegt lid te worden van het ABVV? Onderaan deze pagina vind je een inschrijvingsformulier terug. Lees op deze pagina ook waarom lid worden van het ABVV een uitstekende keuze is, en hoeveel het je uiteindelijk zal kosten.

Waarom lid worden?

Je job leren is één zaak, door het bos de bomen zien in het kluwen van rechten en plichten als werknemer op de BASF TBE een andere. Een onverstaanbare code op je loonbrief, opnemen van jeugdvakantiedagen, hoeveel loon verlies je als je 80% gaat werken, wat moet je in orde brengen om op SWT (voormalig brugpensioen) te gaan,... De ABVV-vertegenwoordigers helpen je graag om er wijs uit te geraken.

Tijdens je carrière zal je ongetwijfeld vele aangename momenten beleven met je collega's. Maar het is ook mogelijk dat je minder leuke periodes zal meemaken. Conflicten met je baas, onenigheid over een functioneringsgesprek, een - al dan niet terechte - vermaning in je personeelsdossier, spanningen met collega's,... Dergelijke problemen worden best zo snel mogelijk opgelost, en gaan vaak gepaard met gesprekken in het bijzijn van je baas, bedrijfsleider en/of de personeelsdienst. De syndicaal afgevaardigden van het ABVV staan voor je klaar met raad en daad, en kunnen je bijstaan tijdens deze gesprekken als je dat wil.

Het ABVV verleent ook juridische bijstand aan haar leden. Zo kan de juridische dienst van het ABVV voor jou rechten waar je je meent op te kunnen beroepen, toetsen aan het Belgische arbeidsrecht. En mocht je ooit een geschil hebben waarover de juridische dienst oordeelt dat het voor de Arbeidsrechtbank dient te komen, dan zal je ook hierin bijgestaan worden.

De ABVV vertegenwoordigers op de BASF TBE komen op voor álle collega's, maar de ABVV-leden hebben uiteraard een streepje voor. Ondervind je (collectieve) problemen op de werkvloer, groot of klein, waarvan je vindt dat 'de vakbond' ze moet opnemen tijdens de momenten van sociaal overleg met de werkgever? Koud water in de douches, een onveilige werksituatie, geruchten over jobs die verdwijnen... Dan staat er je niets in de weg om een ABVV-gemandateerde te contacteren voor een bezoekje aan jou persoonlijk, je ploeg, je dienst enz. We komen met plezier langs.

Er zijn niet alleen individuele beweegredenen waarom je best bij het ABVV aansluit als je begint te werken. Verbeteringen in je loon- en arbeidsvoorwaarden kosten vaak geld, en in privé-ondernemingen als BASF en EuroChem draait het nog altijd in de eerste plaats rond winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Onze belangen als werknemers komen hierdoor meer dan eens in het gedrang, of toch zeker niet op de 1-ste plaats. Als individu staan we in een zwakke positie in deze discussie met de werkgever, maar als georganiseerd collectief kunnen we wel degelijk zaken in beweging krijgen. Hoe meer medewerkers we tijdens het sociaal overleg vertegenwoordigen met het ABVV (en bij uitbreiding alle vakbonden), hoe sterker onze positie. Dit speelt bijvoorbeeld sterk mee tijdens de 2-jaarlijkse onderhandelingen over een collectieve abeidsovereenkomst (CAO), waarin we loonsverhogingen en andere voordelen eisen van de werkgever. Dus, versterk het collectief, versterk onze positie als werknemers, versterk het ABVV, word lid!

Elke vakbond heeft zijn eigenheid, ook het ABVV. Je kan hierover meer lezen op de pagina 'onze waarden'. Maar hier willen we toch nog even de nadruk leggen op wat ons het meest onderscheid van de anderen: het ABVV als strijdbare vakbond. We zetten sterk in op het sociaal overleg, nationaal, in de sector en op de BASF TBE. Maar als het nodig is, bijvoorbeeld omdat het overleg vastloopt op tegengestelde belangen tussen werknemers en werkgever, dan deinzen we er ook niet voor terug om in actie te treden. Ze kunnen we onze kracht als collectief zichtbaar maken voor de patroons, die al eens vergeten dat ze ons nodig hebben om de productie en dus de winsten te genereren. Als je aansluit bij het ABVV, dan sluit je aan bij een vakbond met 'kloten'!

Wat kost het?

Het lidgeld bedraagt 18 euro per maand en verloopt via een domiciliëring bij je bank. Bij je inschrijving zal je dus ook een document krijgen waarbij je de toelating geeft voor een maandelijkse domiciliëring naar het ABVV.

Maar; goed nieuws! In het kader van het sociaal overleg is er afgedwongen dat de werkgevers geld storten in het sociaal fonds van de scheikundige nijverheid dat iedereen die aangesloten is bij een vakbond een syndicale premie en een vormingspremie uitkeert. De syndicale premie bedraagt 110 euro of 9,17 euro per maand aansluiting en tewerkstelling in de sector tijdens de referteperiode (= het voorgaande werkjaar). De vormingspremie bedraagt 35 euro voor elk vakbondslid. Elk jaar krijg je dus 145 euro terug van het sociaal fonds per volledig gewerkt jaar. Als je het jaar voordien niet de volle 12 maanden werkzaam was in de sector en/of lid van een vakbond, dan is het 9,17 euro x maanden tewerkgesteld/lid + 35 euro. Alles in rekening gebracht, kost je ABVV-lidmaatschap 5,92 euro per maand.

Het fonds stuurt elk jaar in de periode maart/april een attest naar de werknemers op hun thuisadres, waarvan je je persoonsgegevens controleert, en vervolgens ondertekend aan je vakbondsafgevaardigde dient terug te bezorgen. De uitbetaling van de syndicale premie start doorgaans in mei, en de vormingspremie wordt sinds 2021 op hetzelfde moment uitbetaald. Merk op dat door deze procedure de werkgever niet te weten kan komen wie van zijn personeel lid is van een vakbond.

Inschrijvingsformulier

Je wil lid worden? Een zeer goede beslissing, en bovenal: bedankt voor het vertrouwen! Vul alvast onderstaand inschrijvingsformulier in en we bezorgen je zo snel mogelijk de documenten om de inschrijving af te ronden.