Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

CAO 2018-2019

Ontwerptekst

Download hier de ontwerptekst van de CAO 2018-2019 in pdf-formaat.

Samenvatting

 • Individuele werkzekerheid t.e.m. 31/12/2022
 • Forfaitaire premie van 75 euro bruto (geïndexeerd) per gewerkte collectief vastgelegde brugdag, voor doelgroepen uit Logistiek & Supply Chain (dag, 2- en 3-ploegen), diensten betrokken bij maand- en jaarafsluit (dag), bedrijven in lopende afstelling (dag, 2-ploegen). De gewerkte dag kan op ander moment als ADV opgenomen worden
 • SIRA-project: voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 worden telkens 9 SIRA-leerlingen ingeschreven (BASF: 6, EuroChem: 1, Styrolution: 1, INOVYN: 1)
 • Occasioneel thuiswerk mogelijk voor halve werkdag in combinatie met halve dag verlof
 • Medewerker in dagdienst kan maximaal 24 keer per jaar glijtijd aanwenden om de arbeidstijd om 14u te beëindigen (i.p.v. maximaal 2 keer per maand)
 • Vanaf 1/1/2018 verhoging van de barema's, forfaitaire maand- en jaarvergoeding met 1,1%
 • Vanaf 1/1/2019 verhoging van de barema's, forfaitaire maand- en jaarvergoeding met 1%
 • Eenmalige brutopremie van 500 euro (referentie voltijds, plus toepasselijke shiftvergoeding) in 2018 conform de modaliteiten van de forfaitaire jaarvergoeding (niet omzetbaar in tijd)
 • Vanaf 1/1/19 keuze tussen een verhoging van de forfaitaire jaarvergoeding met 1010 euro bruto (referentie voltijds, plus toepasselijke shiftvergoeding, niet omzetbaar in tijd) of een mobiliteitsvergoeding woon-werk, gebaseerd op de afstand tussen woonplaats en werk, per gewerkte dag, geïndexeerd, onafhankelijk van het gekozen vervoermiddel en ter vervanging sociaal abonnement. Minimum 4,25 euro per dag, maximum 19,42 euro per dag
 • Vanaf 1/1/19 verhoging kilometervergoeding tot 0,3460 euro/km (per gewerkte dag, beperkt tot 100 km heen-terug) voor shiftmedewerkers van de continustelstels van de bedrijfsinterventiedienst, medische dienst en fabriekstoezicht, indien de mobiliteitsvergoeding werd gekozen. Jaarlijkse verhoging naar analogie met kilometervergoeding ambtenaren
 • De regeling kilometervergoeding ook van toepassing op medewerkers fysieke logistiek ingeval verschoven shift/dienst (zonder beperking tot 100km) indien gekozen voor mobiliteitsvergoeding
 • Vanaf 1/1/2018 verhoging van demografiebudget (DGB) voor dagmedewerkers met 8u (24u naar 32u, referentie voltijds). Tegelijkertijd verlaging eindejaarspremie met 8u (van 198,17 naar 190,17 keer het basisuurloon van december, referentie voltijds). M.a.w. mogelijkheid tot zelf gefinancierde extra dag verlof
 • Vanaf 1/1/2018 verhoging van DGB voor shiftmedewerkers met 8u (24u naar 32u, referentie voltijds). M.a.w. keuze tussen extra dag verlof of verhoging eindejaarspremie met 8 keer het basisuurloon van december plus toepasselijke shiftvergoeding
 • Vanaf 1/1/2019 verhoging van DGB voor shiftmedewerkers met 8u (32u naar 40u, referentie voltijds). M.a.w. keuze tussen extra dag verlof of verhoging eindejaarspremie met 8 keer het basisuurloon van december plus toepasselijke shiftvergoeding
 • Shiftmedewerkers van continustelsels van de bedrijfsinterventiedienst, medische dienst en fabriekstoezicht kunnen resterende DGB-uren combineren met andere opgebouwde tijdscontignenten
 • SWT-regelingen voor 2018 die verder gezet worden in 2019 als akkoord in NAR en sector:
  • Vanaf 59 jaar als 33 jaar loopbaan én minimum 20 jaar nachtarbeid / zwaar beroep
  • Vanaf 59 jaar als 35 jaar loopbaan én zwaar beroep
  • Vanaf 59 jaar als 40 jaar loopbaan
  • Vanaf 59 jaar als 35 jaar loopbaan én mindervalide / ernstige lichamelijke problemen
 • SWT-regeling voor 2018-2019: vanaf 62 jaar
 • Aanvullende vergoedingen voor werknemers in SWT uit de CAO 2016-2017 blijft behouden tot 31/12/2019
 • Engagement werkgever om SWT-regelingen en aanvullende vergoedingen verder te zetten als wettelijk kader en akkoorden in NAR en sector voorhanden zijn
 • Behoud bestaande akkoorden