Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

FAQ: hoe stemmen voor het ABVV?

Tijdens de sociale verkiezingen kiezen medewerkers per technische bedrijfseenheid (TBE) hun vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad (OR) en in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

OR en CPBW zijn paritair samengesteld, d.w.z. dat er een gelijke werkgevers- en werknemersafvaardiging is. De werknemersafvaardiging wordt om de vier jaar tijdens sociale verkiezingen verkozen.

Hieronder zetten we alle informatie die voor jou belangrijk is op een rijtje.

Wie kan er stemmen?

In de OR en het CPBW van de TBE site BASF Antwerpen zijn twee ondernemingen vertegenwoordigd:

• BASF Antwerpen NV
• EuroChem Antwerpen NV.

Iedereen die op 1 februari 2024 in dienst was en dat op de dag van de verkiezingen nog steeds is, staat op de kiezerslijst en kan zijn stem uitbrengen.

Ook uitzendkrachten die minstens 32 arbeidsdagen gepresteerd hebben tussen 1/11/2023 en 31/1/2024 kunnen stemmen.

Je hoeft geen lid te zijn van het ABVV om te kunnen stemmen op kandidaten van het ABVV.  Ook niet-gesyndiceerden kunnen op ABVV stemmen.

Directieleden en afdelingsleiders, alsook leidinggevende kaderleden die rechtstreeks aan hen rapporteren zijn niet stemgerechtigd.

Is de stemming verplicht?

De stemming is verplicht.  Elke werknemer van BASF en EuroChem is gebaat bij een zo sterk mogelijke fractie van het ABVV in de overlegorganen.

Wij hebben je stem broodnodig om dit te kunnen verwezenlijken.

Voor wie kan ik stemmen?

Arbeiders stemmen voor arbeiders, bedienden voor bedienden; zowel voor de OR als het CPBW.  Voor kaderleden liggen de kaarten iets anders: kaderleden stemmen voor de OR voor kaderleden, en voor het CPBW vormen ze één kiescollege met de bedienden.  Alle werknemers (arbeiders, bedienden en kaderleden) die jonger zijn dan 25 jaar, stemmen dan weer voor kandidaten jonger dan 25 jaar.

 

 

Hoe kan ik stemmen?

Download eerst je oproepingsbrief.  Deze krijg je van noreply@sdworx.com in een mail verzonden op 23 april 2024. Deze wordt verstuurd naar je e-mailadres van het werk. Indien de brief niet gedownload wordt, zal men deze mail uiteindelijk ook naar je privé-emailadres sturen (indien gekend).

De stem kan enkel tijdens de openingsuren van het stembureau uitgebracht worden – ook in het geval je van opties 2, 3 en 4 gebruik maakt – op onderstaande wijzen met gebruik van de login gegevens (persoonlijke gebruikersnaam, persoonlijk paswoord en URL) vermeld op je oproepingsbrief:

1. In het stembureau: de voormalige Ekivita-kiosk- B301 aan poort 1.  Neem je oproepingsbrief mee.  Het ABVV prefereert deze stemmethode.  Beïnvloeding tijdens het stemmen is uitgesloten.  En er is de waterdichte garantie dat je stem geheim blijft.  Bovendien gaat het hier over syndicale tijd waar elke werknemer recht op heeft.  Je hebt het recht om je werkplaats te verlaten en de tijd te nemen om te gaan stemmen (mits informeren van de leidinggevende).  Maak gebruik van dat recht! (en passeer eens langs het syndicaal bureel in gebouw B340 voor een babbel)

2. Op je werklaptop/pc

3. In de daarvoor ingerichte lokalen in de bedrijven/diensten

4. Op een toestel naar keuze

Alleszins dient de stemming steeds in alle rust en sereniteit te gebeuren zodat een vrije en geheime stem kan worden uitgebracht.

Stemming per volmacht is niet mogelijk.

Langdurig zieken krijgen een aangetekend schrijven met hun oproepingsbrief.

Naamstem of lijststem?

Je kan een lijststem uitbrengen voor het ABVV.  Dit is waarschijnlijk de aangewezen optie als je niemand van onze kandidaten kent.

Je kan stemmen op individuele kandidaten (= naamstem) van het ABVV.  Wij roepen op om een naamstemmen te geven.  Stem op de kandidaten die je kent en vertrouwt.  Je kan meerdere naamstemmen uitbrengen, namelijk evenveel als er effectieve mandaten te verdelen zijn.  OR-arbeiders: 6; OR-bedienden: 6; CPBW-arbeiders:5; CPBW-bedienden: 9; OR/CPBW-Jongeren: 2.  Het systeem zal een foutmelding geven als je er teveel aanduidt.

Klik op de link hieronder en bekijk al onze ABVV kandidaten :

Kandidaten Ondernemingsraad

Kandidaten CPBW

Kandidaten jongeren Ondernemingsraad

Kandidaten jongeren CPBW

Kandidaten bedienden

 

 

Wanneer kan ik mijn stem uitbrengen?

Van welke stemmethode je ook gebruik maakt (stembureau, lokaal in je bedrijf/dienst, eigen werkpc of eigen toestel); je kan enkel stemmen op volgende momenten:

14/05/2024 12:30 – 17:00
14/05/2024 19:00 – 23:30

15/05/2024 12:30 – 17:00
15/05/2024 19:00 – 23:30

16/05/2024 12:30 – 17:00
16/05/2024 19:00 – 23:30

17/05/2024 12:30 – 17:00
17/05/2024 19:00 – 23:30

21/05/2024 12:30 – 17:00
21/05/2024 19:00 – 23:30

In het geval dat er zich tijdens het stemmen een probleem zou voordoen, kan je bellen naar de voorzitter van het stembureau op nummer: 0474 74 17 78.

Wanneer kennen we de uitslag?

Op woensdag 22 mei 2024 worden de stemmen geteld.

De resultaten worden aansluitend bekend gemaakt.