Lees de nieuwe ABVV-info over CAO-90, ict-materiaal en de leasefietsen.     Vanaf 14 mei tem 21 mei zijn er sociale verkiezingen.   Bekijk al onze kandidaten op deze website.     

 

 

Voor het ABVV is de Internationale Vrouwendag op 8 maart steeds een belangrijke dag.

Dit jaar willen we de medewerkers van de kinderopvang-initiatieven extra in de spotlights zetten. We willen hen danken voor hun grote inzet tijdens de coronacrisis en hen tegelijk laten weten dat we aan hun kant staan.

We verzamelen voor een symbolische actie aan Stedelijke Kinderopvang Deugniet, Wilgenstraat 4, 2060 Antwerpen om 6.45 u. Als je wenst deel te nemen, schrijf je dan even in via deze link.

We roepen eveneens op om deel te nemen aan de

Vrouwenmars van het 8 maart comité

 • Vertrek om 17u op de Ossenmarkt in Antwerpen.
 • Aankomst omstreeks 18.30 op het De Coninckplein.
 • Vanaf 18u30 event op het De Coninckplein met o.a. DJ Kat, Slongs, speeches en getuigenissen en enkele nog niet bevestigde artiesten
 • Klik op deze link voor alle info en recente updates.

 

 

Een stakingsaanzegging werd ingediend.  Dat betekent dat alle werknemers van BASF en EuroChem kunnen staken op dinsdag 8 maart.  Leden van ABVV (en ook ACV) zullen een stakersvergoeding krijgen bij deelname.

 

 • Vrouwen vertegenwoordigen voor het grootste deel de werknemers die tijdens corona aan de frontlinie stonden. Niet in het minst in de zorgsector. Zij bleven aan de slag, niet zelden met gevaar voor de eigen gezondheid en die van hun naasten. De lonen in de essentiële sectoren zijn echter niet om over naar huis te schrijven. En laat vrouwen nu oververtegenwoordigd zijn in deze lage loonschalen. Wanneer de erkenning? Wij eisen een opwaardering van de essentiële beroepen door hogere lonen, werkbare arbeidsomstandigheden, haalbare loopbanen in alle sectoren. Dus niet alleen voor het verzorgend personeel en verpleegkundigen, maar ook voor de huishoudhulpen, schoonmaakpersoneel, de werknemers in de productie en voedingshandel, de wasserijen, transport en logistiek…

 

 

 

 • Veel vrouwen werken tijdens de pandemie in eerste lijn. Dat is fysiek en emotioneel zwaar werk. Bij thuiskomst wacht hen dan vaak nog een deel huishoudelijk werk en zorgtaken. Ook de combinatie telewerk, zorg voor kinderen, het huishouden… brengt voor velen extra werklast met zich mee en bijhorende stress.Maak werk van erkenning én een betere verdeling van huishoudelijke taken door komaf te maken met stereotiepe genderpatronen. Een verplichting en verdere uitbreiding van het geboorteverlof en hogere uitkeringen en volledige gelijkstelling bij ouderschapsverlof, thematische verloven, tijdskrediet, moederschapsrust en een kwaliteitsvolle kinderopvang … dragen hiertoe bij.

 

 • De regering maakte in 2020 een lijst van essentiële sectoren. De werknemers in deze sectoren moesten aan het werk blijven, omdat ze – wanneer de rest van de economie stilvalt – essentieel zijn om de samenleving draaiende te houden. Vaak onderbetaald en in moeilijke omstandigheden hebben zij ervoor gezorgd dat de gezondheidszorg, de voedselvoorziening, transport, schoonmaakdiensten, openbare diensten en strategische industriële productie overeind bleven. Vóór de crisis werd amper aan hen aandacht besteed. In de essentiële sectoren liggen de meeste sectorale minimumlonen onder de grens van €14 per uur of €2.300 per maand. Voor het ABVV is dat de minimale loongrens om een leefbaar bestaan te kunnen opbouwen. Laten we daar werk van maken!

 

 

 • 80% van het deeltijds werk wordt gedaan door vrouwen. Hun inkomen ligt dicht tegen of zelfs onder de armoedegrens. Cao 35, die stelt dat deeltijdse werknemers voorrang krijgen om in aanmerking te komen wanneer een voltijdse job vrijkomt, wordt onvoldoende gerespecteerd. Wij eisen daarom een collectieve arbeidsduurvermindering voor iedereen, over alle sectoren heen, met behoud van loon, en bijkomende aanwervingen. De realisatie van onze eis kan ongelijkheid op vlak van werkregime, loon en work-life balans, voor een groot deel oplossen.

 

 • Vrouwen verdienen nog altijd 23,1% minder dan mannen. Ondanks de loonkloofwet van 2012 is er nog niet veel veranderd. De oorzaken? Deeltijds werk door vrouwen, glazen plafond, tekort aan opvanginfrastructuur voor kinderen en oudere of zieke familieleden, seksisme en stereotypen over de rolpatronen van vrouwen en mannen in de werk- en de privésfeer… Wanneer gelijk loon? Pak de oorzaken aan door bijv. meer en betaalbare opvanginfrastructuur, door STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering & Mathematics) aantrekkelijker te maken voor meisjes.

 

 • Lagere lonen leiden onvermijdelijk tot lagere pensioenen. Wanneer vrouwen minder verdienen dan mannen, hoeft het niet te verbazen dat het armoederisico bij ouderen, het hoogst ligt bij vrouwen. Onze eis voor een minimumpensioen van €1.500 werd al voor een groot deel realiteit, maar voor veel vrouwen blijft het onbereikbaar omdat zij geen volledige loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen. De oplossing? Meer gelijkstellingen voor de berekening van het pensioen en hogere uitkeringen bij moederschapsrust en ouderschapsverlof. Pensioenleeftijd terug naar 65 jaar. We leven dan wel langer, maar daarom niet altijd in goede gezondheid. Voor de berekening van het pensioen vragen wij 40 jaar i.p.v. 45 loopbaanjaren en dat men rekening houdt met alle obstakels waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd.

 

 • Stop het geweld op vrouwen! Het aantal oproepen en meldingen van huiselijk- en partnergeweld op vrouwen en kinderen is dramatisch hoog. Vrouwen en meisjes worden geconfronteerd met seksueel en fysiek geweld, stalking, seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook online. Ook op de werkvloer. Wanneer stopt het geweld op vrouwen? Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? Discriminatie van en geweld tegen vrouwen moet bestreden worden. Het Verdrag van Istanbul (2011) is een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Ons land heeft zich hiertoe verbonden, maar België respecteert dit nog altijd niet. Idem voor conventie 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie.

 

Voor alle vragen in verband met partnergeweld, kan u contact opnemen met 1712.  Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt.

1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17u. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld.

 

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.