Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

Het ABVV roept op voor een Europese Actiedag

Voor Vrede en Tegen Oorlog

 

Op donderdag 24 februari startte de invasie van Oekraïne door de Russische strijdkrachten o.l.v. Russisch president Vladimir Poetin. Reeds 1,73 miljoen Oekraïners hebben hun land verlaten, op de vlucht voor het verschrikkelijke oorlogsgeweld. Vele duizenden burgers en soldaten zijn reeds omgekomen.

Het ABVV heeft samen met een hele reeks andere Europese vakbonden een oproep voor een Europese Actiedag voor Vrede en tegen oorlog ondertekend.

De uiterst kille berekening van Poetin om met een militaire invasie terrein te kunnen winnen is een ramp voor de Oekraïense bevolking. Het zijn steeds in de eerste plaats de gewone werkenden en hun gezinnen die de ontberingen van een oorlog moeten dragen. Een oorlog die er is gekomen tegen de achtergrond van een groeiend nationalisme en strijdende belangen van de rijken en hun regeringen.

Maar Poetin heeft het verzet van de Oekraïense bevolking onderschat. Net als de bereidheid van duizenden Russen om ondanks de massale arrestaties tóch de straat op te trekken en zo hun verzet tegen de oorlog te laten blijken. Een internationale anti-oorlogsbeweging kan het verschil maken!

Het ABVV steunt elk initiatief dat humanitaire hulp ter plaatse kan brengen. De Algemene Centrale van het ABVV zal overigens zelf haar duitje in het zakje doen via haar internationale vakbondsbanden.

De solidariteit van gewone werkenden – o.a. in Polen maar ook bij ons – om Oekraïense vluchtelingen op te vangen is enorm en hartverwarmend. We verwachten dat de Belgische Regering verdere stappen zet in de organisatie van de opvang van de oorlogsvluchtelingen.

 

STOP DE OORLOG : DE WERELD IS ONS THUIS !    (pamflet)

 

Wij zijn getuige geweest van deze verschrikkelijke dag van escalatie van de oorlog tegen het Oekraïense volk. Onze organisaties veroordelen met klem de huidige invasie en militaire operaties in Oekraïne. Wij betuigen onze solidariteit met het Oekraïense volk en alle vrouwen en mannen die lijden in andere open oorlogsconflicten wereldwijd.

 

De vakbonden die deze verklaring ondertekenen, herbevestigen dat de internationalistische arbeidersbeweging altijd de oorlog heeft afgekeurd. Ze pleit altijd voor solidariteit en eenheid tussen arbeiders en burgers van alle landen als de enige manier om vrede op te bouwen en onrechtvaardigheid te bestrijden.

 

Samen met onze confederaties en met vele andere verenigingen, NGO’s en gewone burgers in de straten eisen we een dialoog en multilaterale besprekingen als het enige mogelijke antwoord op dit conflict en om vrede te brengen. Wij herinneren eraan dat de Russische arbeiders en burgers niet onze vijanden zijn. Wij staan aan de kant van zij die vandaag vechten en zij die vroeger gevochten hebben voor vrijheid en democratie, en die gearresteerd of gedood werden zoals de voorbije jaren.

 

Wij zijn bezorgd over verklaringen waarin, Europa zichzelf in de NAVO vleiend, het zenden van militair materieel naar een conflictgebied wordt voorgesteld als een oplossing om de vrede te bewaren. Wij geloven dat dit juist een manier is om de oorlog aan te wakkeren en allerlei rampscenario’s te verergeren. Het zou ons tientallen jaren terug in de tijd werpen. Wij menen bovendien dat dit de risico’s van nucleaire escalatie vergroot.

 

Ontwapening, actieve neutraliteit en multilaterale dialoog (VN, OVSE,…) zijn de manier om vrede te bekomen. De miljarden die staten willen uitgeven aan bewapening moeten onmiddellijk worden besteed aan vreedzame samenwerking, sociale investeringen en de energietransitie.

 

Wij zijn ons er allen van bewust dat de werkendeklasse de enige is die de prijs betaalt voor imperialistische en nationalistische oorlogen. Dit conflict dient belangen die niet stroken met het sociale Europa waarvoor wij al generaties lang strijden.

 

Vandaag is het meer dan ooit nodig om het project van vreedzame co-existentie tussen volkeren nieuw leven in te blazen, om ons in te zetten voor actieve neutraliteit, om te investeren in sociale en klimaatrechtvaardigheid, om te strijden voor het behoud van ons gemeenschappelijk huis en om te strijden voor het openstellen van onze grenzen en het opbouwen van effectieve solidariteit, zonder onderscheid te maken naar huidskleur, godsdienst, geografische herkomst of naar de redenen die mensen ertoe aanzetten de grens over te steken of de Middellandse Zee te bevaren.

 

De georganiseerde werkendeklasse heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij het promoten van de vrede. Wij staan in het hart van de productie. Wij zijn internationaal georganiseerd en verbonden. Wij zijn niet verdeeld door nationalistische grenzen. Terwijl het de machtigen zijn die oorlogen uitroepen, weten we dat het altijd de werkende klasse is die haar doden zal tellen…

 

Daarom eisen wij een Europese actiedag waarop we massaal vredesvlaggen zullen dragen door de straten van Europa en daarbuiten. Daarmee tonen we dat vandaag meer dan ooit een andere wereld mogelijk is en dat die alleen van onderuit kan worden opgebouwd door te luisteren naar de stem van de mensen. De werkende klasse wil meer dan ooit een toekomst van vrede, rechten en sociale rechtvaardigheid voor allen.

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.