Wat is de "ontslagcompensatievergoeding"?

Wanneer iemand in SWT (brugpensioen) gaat krijgt hij, normaal gezien, een uitkering van de RVA én een bijpassing van de werkgever. Hij heeft echter de keuze om voor een "ontslagcompensatievergoeding" te kiezen. Dit is een (netto)bedrag dat hij van de RVA ontvangt verspreidt over enkele maanden afhankelijk van de grootte van het bedrag. Dit maandelijks bedrag is het laatste ontvangen nettoloon gebaseerd op je laatste brutoloon, inclusief shiftvergoeding. Tijdens die maanden krijgt hij geen bijpassing van de werkgever. Hij is tijdens die periode ook vrijgesteld van sollicitatieplicht. Nadat de periode waarin hij deze ‘ontslagcompensatievergoeding’ ontvangt is afgelopen krijgt hij de normale RVA uitkering samen met de werkgeversbijdrage.

Waarom en voor wie?

Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden geharmoniseerd. Voor een arbeider wil dit zeggen dat hij in principe sindsdien recht heeft op een langere opzegtermijn.

Als de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2014 is aangevangen, wordt de anciënniteit opgesplitst in twee delen:

 • de anciënniteit verworven vóór 2014 geeft recht op een opzegtermijn die wordt berekend volgens het oude systeem (minder gunstig);
 • de anciënniteit verworven vanaf 2014 geeft recht op een opzegtermijn die wordt berekend volgens het nieuwe systeem (gunstiger);
 • deze opzegtermijnen worden opgeteld.

In vergelijking met een bediende heeft een arbeider dus een nadeel. Om dit gedeeltelijk te compenseren kent de RVA onder bepaalde voorwaarden deze ontslagcompensatievergoeding toe voor wie arbeider is (of was vóór 01/01/2014).

De door de RVA betaalde vergoeding is een berekend nettobedrag, waarop noch de RVA, noch de werknemer bijgevolg fiscale of sociale bijdragen of inhoudingen verschuldigd is.

Enkele voorbeelden

Eric is 62 jaar en werkt sinds 1 januari 1979 als arbeider in dagdienst. Hij gaat in SWT in 2020. Hij heeft recht op een ‘ontslagcompensatievergoeding’ voor een periode van 54 weken (13 maanden). Eric heeft een bruto uurloon van 25,4 euro waardoor hij een totaal bedrag van, ongeveer, 34000 euro/netto (of 2600 euro/maand) ontvangt. Na de periode van 13 maanden ontvangt hij de normale RVA uitkering van 1361,10 euro/mnd én de werkgeversbijpassing van 1750 euro/mnd (bruto). Eric kan best kiezen voor de ontslagcompensatievergoeding.

Pol is eveneens 62 jaar en werkt sinds 1 januari 1993 als arbeider in dagdienst. Ook hij gaat in SWT in 2020. Ook Eric heeft een bruto uurloon van 25,4 euro en heeft eveneens recht op dezelfde maandelijkse bedrag van ongeveer 2600 euro voor 10 maanden (i.pv. 13 maanden voor Eric). Ook Pol heeft met de ontslagcompensatievergoeding meer dan de gewone SWT-regeling, zij het voor een kortere periode.

Ook Filip is 62 jaar en in dienst sinds 1 januari 1993 als arbeider. Ook hij gaat in SWT in 2020. Zijn bruto uurloon is 21 euro. Hij zou dan een maandelijks netto bedrag van ongeveer 2270 euro krijgen, eveneens voor 10 maanden. Filip doet geen financieel voordeel met de ontslagcompensatievergoeding en kiest best voor de normale regeling.

Willy, 62 jaar, even lang in dienst als voorgaande maar bediende geworden in 2013. Hij komt niet in aanmerking voor de 'ontslagcompensatievergoeding’ omdat hij vóór 01/01/2014 geen arbeider meer was.

Conclusie

Hoe langer je het arbeidersstatuut had vóór 2014 hoe groter het financieel voordeel. Hoe hoger je uurloon (shiftvergoeding wordt hierin meegerekend) hoe groter het voordeel.

Vraag van een lezer

Onderaan het artikel maakte een lezer de opmerking dat je jezelf moet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB als je de ontslagcompensatievergoeding ontvangt. Klopt dit?

Ja dat klopt! Maar als je SWT'er bent, ben je altijd verplicht om je in te schrijven als werkzoekende, al zijn er vrijstellingen mogelijk. Indien je de ontslagcompensatievergoeding ontvangt dien je jezelf binnen de 2 maanden in te schrijven als werkzoekende, te rekenen vanaf de eerste dag van de periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding. M.a.w. je zal je in de praktijk enkele maanden eerder moeten inschrijven bij de VDAB.

In principe ben je als SWT'er steeds tot je 65 jaar aangepast beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Al zijn er in bepaalde gevallen vrijstellingen mogelijk. Zo kan je vrijgesteld worden als je gebruik maakt van de SWT-regeling voor zware beroepen (instapleeftijd momenteel op 59 jaar), vanaf de leeftijd van 62 jaar of als je 42 jaar beroepsverleden kan bewijzen.

4 thoughts on “Syndicaal Koeterwaals: de ontslagcompensatievergoeding

 1. Dit bericht klopt niet, je bent nu verplicht om 2 maanden na het begin van de perioden van OCV jezelf aan te geven als werkzoekende bij de vdab. Van een vakbond waar ik zelf bij ben verwacht in juiste informatie

 2. PrintPrint
  DelenShare on facebook Share on twitter
  De ontslagcompensatievergoeding

  Infoblad
  T145
  Laatste update
  01-01-2020
  INHOUD

  Inleidende opmerking – Vervroegde inschrijving als werkzoekende
  In welk geval is dit infoblad voor u bestemd?
  Situering: een nieuw werknemersstatuut vanaf 1 januari 2014
  Hoe worden de nadelen van de opzegtermijnen vóór 2014 gecompenseerd?
  Hoe wordt de ontslagcompensatievergoeding berekend?
  Welk statuut heeft de ontslagcompensatievergoeding?
  Hoe moet u de ontslagcompensatievergoeding aanvragen?
  Inleidende opmerking – Vervroegde inschrijving als werkzoekende

  Opgelet! Indien u een ontslagcompensatievergoeding ontvangt, dient u zich binnen de 2 maanden in te schrijven als werkzoekende te rekenen vanaf de eerste dag van de periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding of de verbrekingsvergoeding.

  Meer informatie kan u terugvinden in het infoblad T74 «Hoe moet u een aanvraag indienen na een tewerkstelling? ».

 3. En 62 jaar is trouwens als je op SWT Zwaar Beroep gaat. Anders is de regel: ingeschreven zijn als werkzoekende tot 65 jaar (er zijn nog uitzonderingen)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.