Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

BASF hervormd bustrajecten in 2017. Aanvankelijk geen bus door Antwerpen meer

In de loop van 2017 drongen de werkgevers van de BASF TBE erop aan om de buslijnen te hervormen. Het uitgangspunt waren buslijnen met minder haltes om zo tot snellere verbindingen te komen. Uit enquêtes onder het personeel was immers gebleken dat de langere reistijd het belangrijkste obstakel was om de auto te verkiezen boven de bus voor het woon-werkverkeer. Daar kwam nog bij dat de mobiliteit in de stad Antwerpen verder onder druk zou komen te staan a.g.v. de “knip in de leien”. De nieuwe bustrajecten zouden van start gaan in oktober 2017.

Het ABVV heeft steeds haar twijfels gehad bij de haalbaarheid van de vooropgestelde doelstellingen. Minder haltes betekent evengoed dat gemiddeld gezien mensen meer verplaatsingstijd tussen hun woonplaats en de bushalte moeten afleggen. Daar kwam nog bij dat de werkgevers wilden stoppen met collectief vervoer vanuit de stad Antwerpen aan te bieden voor de shiftmedewerkers. Voorheen reed “bus 54”, die vertrok in Kontich, door de stad. Met de geplande werken aan de leien zouden de vertrektijden in Kontich nog moeten vervroegd worden. Onhaalbaar was het oordeel van de directie. Tot het einde van de werkzaamheden zou er geen shiftbus door Antwerpen rijden.

Dat het niet realistisch was om de vertrektijden in Kontich nog te vervroegen, daar waren we het volmondig mee eens. We konden ons wel vinden in het idee dat de bus uit Kontich de stad niet meer door moest rijden. Zo wonnen we zelfs tijd voor de busgebruikers die wonen ten zuidoosten van Antwerpen.

Maar we hebben de hakken in het zand gezet als het ging over de afschaffing van het collectief vervoer vanuit Antwerpen. De redenering van de werkgever was dat er in de Antwerpen voldoende aanbod aan openbaar vervoer is om zich te verplaatsen naar de paar haltes van een drietal buslijnen aan de rand van de stad. Bovendien is er ook het fietsdeelsysteem “Velo Antwerpen” om de verplaatsing te maken. Of je neemt je eigen (lease)fiets of wagen. De afstanden die busgebruikers tussen de eigen voordeur en de dichtstbijzijnde bushalte zouden moeten overbruggen, waren van dezelfde grootteorde als die voor busgebruikers uit andere gemeenten. Zo luidde alvast de redenering langs werkgeverskant.

ABVV eist collectief vervoer vanuit de stad

Wij hebben steeds aangebracht dat de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer en “Velo Antwerpen” verre van voldoende is om te garanderen dat je steeds op tijd aan je bushalte bent. Bovendien is het aanbod aan openbaar vervoer bij momenten zoals het afgaan van de late shift, of opgaan van de vroege shift, zeer beperkt of zelfs onbestaande. Je eigen fiets gebruiken betekent in een grootstad als Antwerpen een reëel risico lopen op diefstal en/of vandalisme. Er zijn ook niet weinig collega’s die in Antwerpen wonen en bewust “autoloos” door het leven gaan. Voor hen is de auto nemen om naar de halte te rijden geen optie. Aangezien er momenteel veel jonge mensen aangeworven worden door BASF, zal deze groep hoogstwaarschijnlijk nog toenemen de komende jaren.

Wij beargumenteerden dan ook dat er een aparte – volwaardige – shiftbuslijn, met een kleinere bus, vanuit de stad Antwerpen moest komen. Op zijn minst tijdelijk tot het einde van de “knip in de leien”. De directie wou hier echter niet van weten. Ze wilden de investering niet maken. Uiteindelijk heeft het ABVV-team zelf initiatief genomen om een taxidienst te contacteren die bereid was om mensen vanuit Antwerpen naar een halte van buslijn SE te brengen. Hier rond bleek uiteindelijk een compromis mogelijk. Het taxibedrijf DTM wilde deze dienst aanbieden, in onderaanneming voor De Polder.

Voor het ABVV was het geen ideale oplossing. De verplaatsingstijd voor de collega’s die in Antwerpen wonen zou toenemen, en een overstapsysteem brengt natuurlijk een grotere kans op miscommunicaties en andere problemen. Maar op zijn minst hadden we iets uit de brand gesleept en was er überhaupt nog collectief vervoer vanuit Antwerpen.

Taxidienst blijkt probleemkind. Het ABVV werkt mee aan oplossingen

We zijn ondertussen een jaar verder, en we zijn er ons terdege van bewust dat het “taxibusje SX” geen onverdeeld succes is. We krijgen met de regelmaat van de klok klachten binnen over miscommunicaties tussen De Polder en DTM, haltetijden die niet gerespecteerd worden, het ontbreken van een taxibusje aan de afstaphalte bij het afgaan van de shift, tot zelfs onveilig rijgedrag van taxichauffeurs.

De ABVV-vertegenwoordigers in de buscommissie hebben de voorbije maanden de klachten steeds doorgegeven aan verantwoordelijken van BASF. We doen ook voorstellen om de communicatie tussen DTM en De Polder te verbeteren, en manen systematisch BASF aan om haar verantwoordelijkheid op te nemen en een kwaliteitsvolle dienstverlening te eisen van De Polder en DTM. Spijtig genoeg met, tot op heden, slechts wisselend succes.

Ondertussen staan we met het ABVV-team in contact met verscheidene gebruikers van het “taxibusje SX”. We hopen op die manier een beter zicht te krijgen op de oorzaken van de problemen, om zo in de buscommissie tot concrete, werkende oplossingen te komen. Bij deze dus nogmaals een oproep aan al wie gebruik maakt van het taxibusje: breng ons steeds op de hoogte wanneer er zaken mislopen. Met jullie input zijn we beter in staat om in de buscommissie tot succesvolle maatregelen te komen. We kunnen niet beloven dat de problemen met het taxibusje op korte termijn de wereld uit zijn, maar jullie kunnen er wel vanop aan dat we onvermoeibaar op deze nagel zullen blijven kloppen!

Tot slot: er is altijd gezegd dat na de werken aan de leien er terug een volwaardige busdienst vanuit de stad Antwerpen voor de shiftmedewerkers zou komen. Het einde van de werken zijn momenteel gepland voor december 2019. Al zijn vertragingen bij dergelijke projecten natuurlijk niet ondenkbaar. Met het ABVV zullen we er alvast op toezien dat deze belofte wordt uitgevoerd.

Opmerkingen? Klachten over het taxibusje? Laat het weten aan:

Update: feedback syndicale vergadering

Het ABVV zette de problemen met het taxibusje op de syndicale vergadering van 13 november 2018. Deze vergadering is een officieel orgaan in het sociaal overleg op de BASF TBE. Het is paritair samengesteld, wat wil zeggen dat er enerzijds afgevaardigden van de vakbonden aan deelnemen, en anderzijds vertegenwoordigers van de werkgevers. Van de maandelijkse bijeenkomsten volgt steeds een verslag dat toegankelijk is voor alle medewerkers op de BASF TBE. Op deze manier is er ook een betere opvolging van de afspraken mogelijk i.v.m. met de buscommissie, dat een meer informeel karakter heeft.

Wat is er te melden?

  • Op 16/11 is een meeting gepland tussen De Polder en DTM, waar een communicatieprotocol zal worden vastgelegd.
  • DTM is extra aanwervingen aan het doen als gevolg van de vele klachten. Voor onze dienst gaan ze een specifieke pool opbouwen van chauffeurs die exclusief in functie van collectief vervoer werken.
  • Het einde van de werken op de Leien is gepland in januari 2020, vanaf dan komt er terug een bus door ’t stad. Over andere alternatieven dan de taxibus valt er in tussentijd niet te onderhandelen.
  • De personeelsdienst weigert elke vorm van vergoeding voor de wachttijden (laat staan de gsm-kosten). Het ABVV liet in het verslag opnemen dat we dit niet correct vinden. Al valt er voorlopig weinig aan te doen omdat de werkgever niet verplicht wordt door eerder gemaakte afspraken in het sociaal overleg.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.