Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

Samen met ACV (en de morele steun van ACLVB) hebben we vandaag de petitie rond eindeloopbaan overhandigd en toegelicht bij de voorzitter van VOKA en op de kabinetten van de Ministeries van Werk en Pensioenen in Brussel. Deze petitie werd door meer dan 1200 medewerkers van de BASF TBE ondertekend. De campagne werd gelanceerd om duidelijk te maken dat de verhoging van de instapleeftijd voor ondernemingslandingsbanen in het geval van zware beroepen, onaanvaardbaar is voor onze medewerkers. Ook zijn een verdere verhoging van de leeftijd voor SWT (brugpensioen) en de regel van ‘beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’ bij SWT niet gewenst.

Wij hebben concreet gevraagd om met onze ervaring vanuit ‘de werkvloer’ ernstig rekening te houden in verdere gesprekken op nationaal niveau.

Bij VOKA werden we ontvangen door de voorzitter (Wouter De Geest) en gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. De voorzitter toonde begrip voor onze kritieken op de voorgestelde maatregelen zoals ze vermeld zijn in het zomerakkoord van de regering. Hij zal ze meenemen in gesprekken met o.a. VBO, de werkgeversvertegenwoordiging in de ‘groep van 10’ die het nationaal overleg voert.

Persoonlijk liet hij ons verstaan dat er meer gesproken zou moeten worden over “maatregelen die het werk daadwerkelijk minder zwaar maken voor ouderen, of zij nu voltijds of deeltijds werken”. Hij stelt vast dat er nu en in het verleden soms maatregelen zijn genomen die enkel als doel hebben om “de symptomen van een ouder wordende arbeidsmarkt en tekort aan middelen voor pensioenen” op te lossen. Sociaal overleg hierover is belangrijk en moet meer kansen krijgen.

Op het Ministerie voor Werk zijn we ontvangen door de kabinetsmedewerker van de minister. Ook hij toonde veel begrip voor onze opmerkingen. Hij stelde echter dat het binnen de regering steeds zeer moeilijk is om een ernstig, inhoudelijk debat te voeren over deze eindeloopbaan regelingen. De Minister van Werk, Kris Peeters, probeert binnen de regering telkens de aandacht te vestigen op de negatieve gevolgen van deze maatregelen maar veel bijsturing heeft hij tot hiertoe nog niet kunnen realiseren. Vaak is het “zich neerleggen bij de krachtsverhoudingen binnen de regering”. Wij hebben gesteld dat wij van uitgerekend deze minister toch meer verwachten.

Tenslotte hebben we onze petitie ook op het Ministerie van Pensioenen kunnen overhandigen. Op dit Ministerie, dat geleid wordt door Minister Bacquelaine was helaas enkel een franstalig medewerker aanwezig waardoor de communicatie moeilijk verliep en wij niet zeker zijn of zij onze petitie ter harte zullen nemen.

Onze petitie zal nu verder door alle 3 de vakbonden overgenomen worden. Zij zal één van de methodieken zijn om op nationaal vlak onze boodschap naar de regering in het kader van het eindeloopbaandebat kracht bij te zetten.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.