De onderhandelingen in de "Groep van 10" (nationaal paritair orgaan met onderhandelaars van werkgevers- en werknemerszijde) over de pensioenen voor mensen met een zwaar beroep zijn afgesprongen. De enveloppe met geld die de regering ervoor wil uittrekken is belachelijk klein, wat de werkgevers de mogelijkheid bood om slechts een fractie van de beroepen als zwaar te willen erkennen.

In de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) stellen de werkgevers dat slechts een maximale marge van 0,5% loonopslag voor de komende 2 jaar mogelijk is. De adviezen van de CRB dienen als basis voor de onderhandelingen die tot een nieuw "Interprofessioneel Akkoord" (IPA) moeten leiden. De loonmarge die in het IPA afgesproken wordt, wordt door de regering beschouwd als een maximaal percentage waarmee de lonen de komende 2 jaar mogen stijgen. Zo wordt het m.a.w. een instrument om de vrije loononderhandelingen (traditioneel met onze 2-jaarlijkse CAO) te begrenzen.

Daarnaast heeft de regering, via haar "Arbeidsdeal", de intentie om onze anciënniteitsbarema’s af te bouwen en te vervangen door een systeem gebaseerd op "individuele competentie en competitie". Ook dit is een aanval op onze lonen. Met dezelfde "Arbeidsdeal" verhoogt ze bovendien de instapleeftijden voor het brugpensioen (SWT) en landingsbanen (van 55 jaar naar 60 jaar voor een zwaar beroep).

Vrijdag 14 december: Laat je stem horen en STAAK mee!

Waarom staken we?

  • Stop de afbraak van de landingsbanen en brugpensioenen (SWT)
  • Voor een volwaardige regeling van pensioen zware beroepen
  • Voor vrije loononderhandelingen
  • Geen afschaffing van de anciënniteitsbarema’s

Na onze geslaagde petitie met 1.200 ondertekenaars, is het nu tijd voor actie! Het zijn de werkgevers die vragende partij zijn voor de regeringsmaatregelen. Met een staking kunnen we hen ons ongenoegen laten blijken!!

14 december is uitgeroepen tot "nationale actiedag" door de 3 vakbonden. Over heel het land zullen er acties plaatsvinden. De invulling daarvan kan verschillen van regio en sector. Voor de (petro)-chemiesector werd er een nationale stakingsaanzegging ingediend.

Hoe staken?

We roepen het personeel van de BASF TBE op om het werk neer te leggen op 14 december. Er is geen nationale of regionale betoging gepland. Er komt wel een actie aan de poorten van de site. Heb je interesse om mee actie te voeren? Laat het ons dan weten!

De stakingsaanzegging voor de (petro)-chemiesector gaat uit van de 3 vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB).

Breng je vakbond op de hoogte als je deelneemt (stakerspremie = 30 euro), net als je leidinggevende.

Je kan staking ingeven van donderdag 13/12 om 22u t.e.m. zaterdag 16/12 om 6u (max. 1 werkdag).

Affiche/flyer

Download hier de flyer voor de staking. Je kan ze afdrukken en verspreiden onder collega's, of ophangen als affiche in je bedrijf.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.