De loonnormwet blokkeert onze lonen voor de komende jaren! De winstmarges van sommige Belgische bedrijven breken tegelijkertijd records. Wij willen, waar dat mogelijk is, over échte loonsverhogingen kunnen onderhandelen. Daarom moeten we af van de loonnormwet. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaf ons al gelijk.

 

 

Europa blijft dralen met een voldoende laag prijsplafond voor gas. Daarom moet België zelf in actie schieten om de energierekening van de gezinnen meer te verlichten

 

De minister van Financiën stelt een fiscale hervorming voor die kapitaalinkomsten meer zou laten bijdragen. Wij roepen de regering op om werk te maken van een belastingverschuiving, opdat werknemers netto meer overhouden en kapitaal, bedrijven en vermogens meer bijdragen.

 

De werkgevers doen er alles aan om de automatische loonindexering in vraag te stellen. De automatische indexering van lonen, wedden en sociale uitkeringen is niet onderhandelbaar! Het is een bescherming tegen koopkrachtverlies.

 

Ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en perioden van werkloosheid
moeten meetellen voor toegang tot het minimumpensioen

 

De regering maakt de combinatie van privé- en beroepsleven moeilijker door tijdskrediet voor kinderopvang in te perken. Alle evaluaties tonen nochtans dat de bestaande tijdskredietregelingen net uitgebreid zouden moeten worden.

 

Werknemers worden niet beter van onzekere jobs. Ze verdienen échte, volwaardige jobs, met fatsoenlijke lonen.

 

 

Praktisch:  de stakingsaanzegging loopt van donderdag 15 december om 22u en loopt tot zaterdag 17 december om 6u.  Iedereen kan 1 shift van 8u staken.  Verwittig je leidinggevende als je deelneemt, en stuur een mail naar abvv@basf.com .  Wij zorgen dat je stakersvergoeding in orde komt.

Staken is een recht!

We verzamelen om 09u in de vertrekhal van het Centraal Station in Antwerpen.

Be There!!  Samen Sterk!!

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.