WAT ZIJN SOCIALE VERKIEZINGEN ?

 

Werknemers kiezen om de 4 jaar hun vertegenwoordig(st)ers in ondernemingen met minstens 50 personeelsleden.

Ze kiezen hun afgevaardigden voor twee overlegorganen:

• het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), indien de onderneming tussen 50 en 100 werknemers telt;

• de Ondernemingsraad (OR) in ondernemingen met minstens 100 personeelsleden.

Daarnaast kan er ook een vakbondsafvaardiging (VA) actief zijn in je onderneming.

Waar geen CPBW noch OR is, kan de VA sommige van hun functies overnemen. De criteria voor het benoemen, kiezen of herkiezen van een VA verschillen per sector.

 

CPBW, OR, VA  …..   WIE DOET WAT ?

 

Als delegee in het CPBW kan je een rol spelen in:

gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk; de preventie van arbeidsongevallen en (beroeps) ziekten, werkkledij en uitrusting, bescherming tegen lawaai …; de werkdruk en het werkritme stress, vermoeidheid of burn-out; het verwelkomen van nieuwe medewerkers; de begeleiding van collega’s wanneer ze het werk hervatten na langdurige ziekte …

Als delegee in de OR kan je:

mee beslissen over het arbeidsreglement, jaarlijkse vakantie en feestdagen, beheer van de sociale kas, een vervoersplan voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding …; voorstellen doen rond tewerkstellings- en loonbeleid, werkvoorwaarden, onthaal van nieuwe werknemers, opleidingsplannen, telewerk, privacy op het werk, alternatieven voor herstructureringen, nachtarbeid, digitalisering, energiebesparing …; de presentatie van de bedrijfsrevisor bijwonen; informatie opvragen over de economische en financiële toestand van het bedrijf en je collega’s hierover informeren; nagaan welke initiatieven de werkgever neemt om de duurzaamheid van het bedrijf te garanderen.

Als delegee in de VA:

vertegenwoordig en verdedig je de werknemers in het bedrijf en ben je het syndicaal aanspreekpunt sluit je akkoorden af voor alle personeelsleden van de onderneming over loonsverhogingen, premies, functieclassificatie, ploegenarbeid, overuren, inzet van uitzendkrachten, syndicaal onthaal van nieuwe werknemers.

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.