Na de aanval op de index, de wet betreffende de loonblokkering, de ingreep op jongerenlonen, stelt men nu eenzijdig dat oudere werknemers te duur zijn. Een drogreden om opnieuw in te grijpen op onze collectief onderhandelde lonen.

In de arbeidsdeal van het zomerakkoord haalt de regering uit naar onze baremalonen en zit ze dus opnieuw in onze portemonnee! De regering Michel wil de lonen koppelen aan competentie en productiviteit en niet meer aan ervaring en anciënniteit.

Loonbarema’s zijn nochtans de basis van een modern loonbeleid. Het systeem is heel transparant: bij elke functie hoort een welbepaald loon, en je weet vooraf met welk bedrag jouw loon zal stijgen op basis van je beroepservaring en/of je anciënniteit. Bovendien zijn barema’s collectief onderhandeld en vastgelegd in cao’s van onbepaalde duur.

Waarom moeten we onze onze barema's verdedigen?

 • Zonder barema verdien je minder : men schaft de automatische loonopslag af
 • Prestatieverloning werkt bijna altijd demotiverend: ontvang je opslag? Zoja, dan krijgt de ene meer dan de andere. Het zet werknemers tegen mekaar op. Je weet nooit zeker of je opslag krijgt en hoeveel, ook al heb je het voorbije jaar extra hard je best gedaan.
 • Loonbarema’s bieden zekerheid: ze zijn objectief, eerlijk en transparant
 • Collectief overleg zorgt voor betere lonen: samen sta je sterker dan wanneer je alleen moet gaan onderhandelen!
 • Barema’s zijn minimum brutolonen vastgelegd in sector- of ondernemingscao’s : niets belet de werkgever ‘on top’ opslag toe te kennen
 • Barema’s lopen nooit door tot de pensioenleeftijd en stoppen gemiddeld na 22-24 loopbaanjaren. Het is onterecht te doen uitschijnen dat ze de oorzaak van werkloosheid zijn bij 55+.
 • Barema’s vastgelegd op basis van een genderneutrale classificatie bieden de garantie op loongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Wat zijn de regering en werkgevers van plan?

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector scheikunde liet de regering reeds weten dat het loonoverleg een exclusieve bevoegdheid is van de sociale partners (vakbonden en werkgevers), en dat eerder gemaakte afspraken in CAO's niet eenzijdig kunnen opgezegd worden. Laat staan dat het aanvaard zou worden dat de regering tussenbeide komt en onze loonbarema's op de helling plaatst. Dit zou de sociale vrede in de sector ernstig in gevaar brengen.

Daarnaast stuurden de vakbonden een brief naar Essenscia, de federatie van werkgevers in de scheikunde, met de uitdrukkelijke vraag om kleur te bekennen rond deze nieuwe aanval op onze lonen, en hun standpunt te verduidelijken op het volgende paritair comité van de scheikunde. Willen ze onze lonen verminderen om hun winsten op te drijven? We hebben weinig illusies in hun antwoord, aangezien de regering Michel in de feiten hun eisen en wensen ten uitvoer brengt. Maar een glashelder antwoord heeft op zijn minst het voordeel van de duidelijkheid.

 *Letterlijk:* de vragen uit de brief aan Essenscia:
 
 • "Bent u zinnens als werkgeversfederatie(s) de in CAO vastgelegde afspraken rond loonbarema's eenzijdig op te zeggen?"
 • "Bent u bereid een verklaring te ondertekenen waarin wij gezamenlijk als sociale partners bevestigen dat wij respect vragen voor de onderhandelde CAO's in onze sector en geenszins de intentie hebben deze op te zeggen?"

De flyer van de vakbonden

Download hier de flyer van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Je kan ze afdrukken en verspreiden onder collega's, of ophangen als affiche in je bedrijf.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.