Nieuwe gezichten - nieuwe stijl

Het eerste kwartaal na de sociale verkiezingen zit erop en we hebben al een aantal zeer intensieve CPBw (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) vergaderingen en verschillende commissies achter de rug. Met een volledig vernieuwde en ambitieuze ploeg trachten we een nieuwe wind te doen waaien door het Comité, samen met de vele nieuwe gemandateerden van ACV en ACLVB.

De nieuwe stijl met nieuwe gezichten was een beetje schrikken voor de werkgeverszijde, maar met enkele gemaakte afspraken en het nodige wederzijdse vertrouwen kunnen we de komende periode jullie veiligheid en gezondheid met volle energie op de eerste plaats zetten in het overleg.

Onze prioriteiten blijven:

  • Kwaliteitsvol, werkbaar werk
  • Strijd tegen stress, burn-out en pesterijen
  • Maatregelen tegen belastend werk

Werkkledij uitzendkrachten

We hebben in de voorbije CPB-vergaderingen een aantal punten besproken die met succes zijn afgerond. Zo kunnen de uitzendkrachten in de toekomst gebruik maken van de werkkledij die BASF voorschrijft en zal die kledij ook aangeboden worden aan de gezamenlijke wasserij diensten.

Tot op heden moesten deze medewerkers hun werkkledij, al dan niet door Randstad geleverd, mee huiswaarts nemen en zelf wassen. Dit vonden wij niet kunnen, aangezien er zich productresten kunnen bevinden op de werkkledij, met alle ongewenste gevolgen van dien.

Problemen met nieuwe locomotieven

Bij de afdeling spoorwegen maakt men sinds kort gebruik van de D-track, een mobiele locomotief die zowel op de weg als de sporen kan worden ingezet. Hier zijn de medewerkers allerminst blij mee: er zijn al een verschillende incidenten en ongeregeldheden mee gebeurd. Wanneer we de betrokken leidinggevende van de dienst hiermee confronteerde, kregen we het antwoord dat dit een piloot- project is waar voor- en nadelen aan zijn verbonden.

De D-track is vooral veel goedkoper dan de huidige locomotieven en kan ook op de weg worden ingezet. Nadelen zijn veel lawaai, inademen uitlaatgassen, niet stabiel en heel wat andere opmerkingen.

‘Niet stabiel’ is onlangs nog gebleken toen deze D-track door het hekwerk van de BASF omheining is gereden. Een spoorwissel die het zou begeven hebben was naar verluidt de oorzaak, maar omdat het een pilootproject was hoefde er geen incidentenbericht over opgesteld te worden. Dit hebben we alsnog laten opnemen als zijnde incident.

Coronapreventie

COVID19: eind vorig jaar werden tijdens alarmsituaties de waarschuwingszones overbelast bij zowel Steamcracker als Caprolactam. De werkgever heeft dit probleem erkend en naar een geschikte oplossing gezocht.

Zo zijn er extra verzamelplaatsen in beide productiebedrijven gecreëerd en zal er een steward worden aangesteld om bij calamiteiten alles in goede banen te leiden. Extra verzamelplaatsen zijn nu van toepassing (B440 bedrijfsrestaurant, E930 interventiedienst en H238 opslaghal SAP bedrijf).

Wij maken ons ook zorgen over het enorme contrast tussen de aanwezigheden op de site in het begin van de pandemie en heden. We merkten op dat in vele productiebedrijven sinds januari 2021 de ploegen soms voltallig aanwezig zijn en dat opleidingen maar blijven doorgaan. Daarom onze vraag om massaal thuis te werken en EOP toe te passen in de ploegen. Men deelt hierin onze bezorgdheid, maar wil de besluitvorming overlaten aan de crisisstaf.

Verkeersveiligheid

Mistvorming ter hoogte van de koeltoren J400: Ook hier hebben we dit thema opnieuw op de tafel gebracht, aangezien er regelmatig sprake was van mist op de weg, wat kan leiden tot een schrikeffect voor de weggebruiker. Onze woorden waren nog niet koud of er gebeurde in februari weer een ongeval.

De werkgever heeft hier tijdelijk iov de overheid betonnen blokken laten plaatsen en de knipperlichten terug in werking laten zetten. Tevens zijn wij vragende partij om een omheining in de vorm van een glazen wand en/of bomen te plaatsen.

Rooktenten

De rooktenten laten te wensen over wat betreft hygiëne en verlichting. De werkgever heeft hier onmiddellijk actie in genomen en alle zeildoeken laten vervangen waar nodig. Extra verlichting wil hij niet bekostigen; hij wil de rooktenten daar wegzetten waar genoeg lichtinval is.

Winterprik

Sneeuw en ijzelplekken met heel wat ongevallen waaronder een enkelbreuk. Hier hebben we zeer duidelijk meegegeven dat het strooien van zout op de eerste winterdag dik onvoldoende was. Men had blijkbaar niet genoeg voorraad om te strooien en het prioplan van de strooidiensten werkte niet naar behoren.

Ook hier hebben we onze opmerkingen gedeeld en gaf men ons volledig gelijk. In de toekomst zal dit op een volledig andere manier gebeuren en zullen we in de commissie "winterstress" genoeg stof tot nadenken meegeven.

Branden blussen

Bij de brandweer heeft men problemen met de hydranten die meer schelpen bevatten dan voorheen. Hierdoor krijgt men problemen in de bluswaterpompen, die verzadigd geraakt in hun filterhuis. De werkgever vindt dat er geen sprake is van meer schelpen dan vroeger.

Toch merkten we op dat de chloorspoelingen in het waternet aangepast zijn. Dit is hoogstwaarschijnlijk dan ook de oorzaak van de overtollige schelpvorming. Ook hier willen we een ander scenario dan de huidige procedures. Een brand blussen zonder water is vaak nogal moeilijk...

Biomonitoring

Bij de aromatenafstelling op de Steamcracker, die in Q2 gepland staat, hebben we de opmerking gegeven om de biomonitoring nauwkeuriger op te volgen. Hierdoor kan de opname van benzeen in de bloedsomloop sneller worden opgespoord in geval van productcontact.

Arbeidsongevallen

In de ongevallencommissie is gebleken dat de verzekeraar dikwijls dossiers van arbeidsongevallen onterecht afwijst. Dit hebben we onder de loep genomen. Er wordt nu onderzoek naar gedaan en het probleem wordt met de verzekeraar uitvoerig besproken.

Verfraaiing

Verder zijn we bezig met de voorbereiding van een algemene standaardisatie voor werkplekinrichting en verfraaiing van de werkomgeving. We merken dat bepaalde plaatsen erg verouderd zijn, onhygiënisch, oncomfortabel, met vaak te weinig ruimte voor het aantal werknemers in die omgeving. Zo denken we aan refters/keukens, douchegelegenheid, kledijruimtes, burelen en controlekamers.

Heb jij hier een voorbeeld van en/of leeft dit ook in jou omgeving? Laat het ons zeker weten!

Laat je horen!

Heb jij ook problemen m.b.t. veiligheid, stress of zaken die het daglicht niet mogen zien in jou omgeving? Laat het ons weten, dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing!

Samen sterk!

Vertegenwoordigers in het CPBw

Wil je de personeelsvertegenwoordigers van het ABVV in het CPBW leren kennen? Klik dan op de "tegelafbeelding" hieronder voor meer informatie over Ludo, Wim, Yannick en Nathan.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.