Jullie zullen het waarschijnlijk reeds via de media vernomen hebben: het gemeenschappelijk vakbondsfront roept op tot een algemene nationale staking in alle sectoren op 13 februari. ABVV BASF TBE ondersteunt deze oproep ten volle. We hebben daar onze redenen voor.

Ondanks onze geslaagde petitie met 1.200 ondertekenaars op de TBE, gevolgd door 25.000 handtekeningen uit de sector scheikunde en intussen meer dan 60.000 handtekeningen uit verschillende andere sectoren, weigeren de beleidsmakers en de werkgevers een antwoord te bieden op onze verzuchtingen. We vragen respect voor zware beroepen, met landingsbanen vanaf 55 jaar en brugpensioen vanaf 58 jaar. We vragen het behoud van onze rechten, we vragen om écht werkbaar werk en een leefbaar einde van onze loopbaan.

Ondanks een geslaagde actiedag op 14 december 2018, die ruim werd opgevolgd in verschillende bedrijven, beweegt er niets. Ondanks een klimaat van groeiend verzet konden de werkgeversvertegenwoordigers in de “Groep van Tien”, gesteund door hun politieke vrienden in de meerderheid en de oppositie, niet nalaten om de duimschroeven van de werkende bevolking nog eens aan te draaien met een loonnorm van een schamele 0,8 procent.

Daarom willen we al onze leden oproepen om op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan deze staking. Het doel van een staking is om de werkgevers te raken waar ze het voelen: in hun portemonnee. Zodat ze beseffen wie de rijkdom en de winsten maakt. Zodat ze voelen dat ze niet met alles kunnen wegkomen: Indexsprong, verhoging van de pensioenleeftijd, afbraak van sociale rechten en sociale zekerheid, criminalisering van vakbonden, bestraffing van zieken, jacht op werklozen en bruggepensioneerden, … En wie is daar beter van geworden?

Geef dus alvast je afwezigheid door aan je directe chef, vraag je collega’s om mee te doen en geef ons een seintje op abvv@basf.com. Wij zorgen voor je stakingsvergoeding en danken je van harte voor je deelname! Over de actie die we plannen volgt later meer informatie.

Je deelname aan een staking is een recht en niemand kan je dwingen om afstand te doen van dit recht. Als je problemen of tegenwerking ondervindt, aarzel dan niet om ons te contacteren, zodat we dit kunnen rechtzetten bij de personeelsdienst.

Het ABVV strijdt voor:

  • Vrije loononderhandelingen en een significante loonsverhoging voor alle werknemers
  • Landingsbanen vanaf 55 jaar
  • Brugpensioen vanaf 60 jaar, vanaf 58 jaar voor zware beroepen
  • Het optrekken van het minimumloon tot €14 per uur (nu €9,65)
  • Pensioen van 75% van het loon, minimaal €1.500 netto
  • Rechtvaardige fiscaliteit en een einde aan gunstregimes voor rijken en grote bedrijven

Het pamflet van het ABVV voor de staking kan je hier terugvinden.

Een videoboodschap van onze woordvoerder, Ivo Janssen, kan je hier bekijken:

Tot slot zie je hieronder een slideshow met affiches die we verder verspreiden met het ABVV op de site.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.