In het kader van ons verzet tegen de asociale afbraakpolitiek van de regering Michel werd door het ABVV op 24 juni 2016 een algemene staking georganiseerd  met verschillende piketten op de Scheldelaan.  In een openlijke poging om de staking te breken, werden door de Antwerpse lokale politie de verschillende stakingspiketten manu militari verwijderd. Bruno Verlaeckt, voor-zitter van de Algemene Centrale Antwerpen- Waasland en voorzitter van het ABVV regio Antwerpen, en militant Tom Devoght (Arlanxeo) werden administratief  aan-gehouden. Diezelfde middag werden ze vrijgelaten. Hiermee was de zaak evenwel nog niet afgehandeld. Ze werden door de Antwerpse lokale politie verhoord binnen de tien dagen na die 24ste juni 2016. De hen ten laste gelegde feiten zijn ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’(Art.406 Strafwetboek). Na een hele poos hier niets meer  over te horen, werden ze in december 2017 – anderhalf jaar na hun arrestatie – opgeroepen voor een  nieuw verhoor. Eind februari 2018 ontvingen ze het (politiek gestuurde?) bevel om op vrijdag 13 april om 9 uur voor de correctionele rechtbank te verschijnen. Ter zitting werd de zaak verwezen naar een kamer met drie rechters en werd de zaak voor behandeling gefixeerd op 15 juni 2018.

Het artikel valt in het Strafwetboek onder de afdeling ‘Opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel’. Zowel de titel van de afdeling, als het artikel zelf, maken duidelijk dat het hier niet gaat over eender welke belemmering van het verkeer, maar dat het dient te gaan over het ‘opzettelijk’ toebrengen van (lichamelijk) letsel en het ‘kwaadwillig’ belemmeren van het verkeer. Een syndicale actie heeft als bedoeling om syndicale eisen kracht  bij te zetten, om de syndicale eisen kenbaar te maken. Een syndicale actie heeft nooit de bedoeling om letsel bij te brengen en kan al zeker niet als ‘kwaadwillig’ beschouwd worden. Temeer daar het gaat over de uitoefening van syndicale vrijheden, waaronder het fundamenteel stakingsrecht. Deelnemers aan een syndicale actie, uitoefenaars van fundamentele rechten (het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting), deelnemers aan een vreedzaam stakingspiket, worden voor de correctionele rechtbank gedaagd en als criminelen behandeld! Er dient een einde te komen aan de criminalisering van het sociaal verzet! Een democratie heeft nood aan kritische tegenstemmen!

We roepen iedereen op om Bruno en Tom een hart onder de  riem te steken door op vrijdag 15 juni vanaf 8 uur te verzamelen aan de rechtbank, Bolivarplaats 20/1 te Antwerpen.   

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.