Over de maand augustus hebben we onze leden – zowel arbeiders als bedienden – bevraagd omtrent de verwachtingen voor de CAO 2022-2023. Deze CAO zou overigens in november tot stand moeten komen. Zoals altijd streven we met het ABVV naar een gemeenschappelijke eisenbundel met ACV en ACLVB. De resultaten van de bevraging/enquête zijn voor ons uiteraard een belangrijke leidraad in de gesprekken om tot een evenwichtige lijst van eisen te komen.

Uiteindelijk hebben we 379 antwoorden ontvangen. 60% van de antwoorden komen uit de shift. Een spijtige zaak is dat onze jongere leden iets minder doorwegen in de resultaten: 32% zijn jonger dan 40 jaar, terwijl 39% van de arbeiders en bedienden op BASF en EuroChem in deze leeftijdscategorie vallen. Om de jongere collega’s toch te doen “opvallen” in de resultaten, hebben we bij elke vraag een percentage berekend voor de jongeren t.e.m. 39 jaar.

Loonsverhoging op nummer 1

Enkele conclusies die we kunnen trekken (de percentages zijn gebaseerd op wie 4 of 5 heeft geantwoord):

 • Een recurrente bruto loonstijging wordt door 83% van de ondervraagde leden als prioritair aanzien. Voor de min-40-jarigen stijgt dit zelfs naar 90%. We concluderen hieruit dat een deftige loonsverhoging helemaal bovenaan de eisenbundel moet komen. Daarnaast verwezen verschillende respondenten in hun antwoorden naar een fietsvergoeding. Het ABVV zal deze vraag meenemen.
 • 71% van de leden in shift wil de shiftcompensatietijd. Bij de medewerkers jonger dan 40 jaar stijgt dit zelfs naar 82%. Het ABVV zal dus aan de kar van deze eis blijven trekken.
 • 68% van de dagmedewerkers wil een verbetering van het glijtijdsysteem. Bij de jongeren komen we op 74% uit. Wij zullen ons oor te luisteren leggen over hoe we deze eis invulling kunnen geven. We zullen er hoe dan ook sterk op blijven inzetten!
 • 66% wil meer verlof. 69% bij de jongeren. Deze score is lager in vergelijking met de vraag over loonstijging. Arbeidsduurvermindering blijft echter een belangrijk punt voor het ABVV en we zullen ook hier een eis rond formuleren. Bovendien kwam een 5-ploegen systeem meermaals terug in de opmerkingen. Extra ADV-dagen brengen ons een stap dichter bij 5-ploegen.
 • 68% van de ondervraagde ABVV-leden willen een uitbreiding van de eindeloopbaanmaatregelen. Bij de 50-plussers loopt dit op tot 86%. Onze voorkeur gaat uit naar een systeem met vrijstelling van prestaties vóór pensioen of SWT-leeftijd, én een uitbreiding van de collega’s die van een ondernemingslandingsbaan kunnen gebruik maken. Het ABVV zal een eis in die zin naar voor schuiven.
 • Tewerkstelling (shiftfactor / uitbreiding teams) scoort positief met 62,5%. Jongeren geven er iets minder prioriteit aan: 59% Opgedeeld shift en dag krijgen we respectievelijk 67% en 56%. We concluderen dat er onder de collega’s – zeker in de shift – een vraag bestaat naar meer handen om het werk draaglijker te maken.
 • De laagst scorende vraag is die over de verzekeringspakketten. 48,5% van de ABVV leden die geantwoord hebben willen een uitdieping van de verzekeringen in de vorm van Hospi4Life en/of Ambu4Life. We zijn ons er wel van bewust dat de groene collega’s een speerpunt willen maken van deze eis.

Onderaan dit artikel kunnen jullie enkele grafieken terugvinden.

Wat viel er nog op in de antwoorden

In de opmerkingen werd er ook meermaals gewezen op de tekortkomingen in het IKP-plan, met vragen om sommige modaliteiten/contractafspraken te wijzigen. Samen met de andere vakbonden zijn we overeen gekomen dat we deze CAO-ronde niet willen verzwaren met het IKP-plan. We zullen alle opmerkingen bundelen en op een ander moment deze grieven overbrengen aan de directie.

Enkele keren werd er ook gevraagd naar aandelenplannen en/of winstdeelnames. We zijn niet blind/doof voor deze verzuchtingen, maar we willen wel in discussie gaan met onze achterban over de wenselijkheid van deze vormen van “koopkracht”. Bij CAO-onderhandelingen willen we in de eerste plaats gaan voor loonvormen die de collega’s een zekere en vaste inkomstenbron bezorgen. Gekoppeld aan gepresteerde uren, onafhankelijk van beurskoersen en bedrijfswinsten/verliezen. Traditionele brutoloonstijgingen zorgen er bovendien voor dat we op een Sociale Zekerheid en openbare diensten kunnen rekenen.

Nog enkele opmerkingen die meer als 1 keer voor kwamen:

 • Afgelost is naar huis in de logistiek
 • Deeltijds werken voor leidinggevenden uitbreiden
 • Investeren in het busvervoer
 • Stop de willekeur in het promotiebeleid
 • Thuiswerk uitbreiden en vergoeden
 • Vergoeding tol Liefkenshoektunnel

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.