Op 3 februari aanstaande zullen werkgevers en vakbonden opnieuw rond de tafel zitten om tot een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2020 en 2021 te komen. Bij het referendum in december keurden 966 collega’s - 52,5% van de 1839 uitgebrachte stemmen - het eerste ontwerpakkoord af. Tijdens de toelichtingen in de verschillende bedrijven en diensten werd vrij snel duidelijk dat het een nipte uitslag zou worden; de meningen waren erg verdeeld en verschillend per omgeving. De voornaamste kritieken die naar boven kwamen waren:

  • Op verschillende plaatsen worden collega’s geconfronteerd met een stijgend personeelsverloop omdat er momenteel veel vacatures zijn in de sector. Ze verwachten een inspanning van de ondernemingen om aantrekkelijker te worden t.o.v. de concurrentie. Dat kan door invoering van shift-compensatietijd, verbeterde glijtijd, arbeidsduurvermindering, etc.
  • De loonsverhoging en de verhoging van de shiftvergoeding is te klein en te gespreid. BASF loopt achter op de rest van de Scheldelaan.
  • Het ’Individueel Keuzeplan’ is kostenneutraal voor de werkgever, het is geen materie voor de bedrijfs-cao.
  • Er is hoge nood aan meer ruimte in de verlofplanning en meer mogelijkheden voor deeltijds werk, vooral in de kleinere ploegen en diensten. Dat kan enkel door een verhoging van de bezettingen.

Na rijp beraad beslisten de drie vakbonden om met een gemeenschappelijke eis naar de directies te stappen. Het ABVV is opgetogen dat hierrond consensus werd gevonden met de andere fracties, ons motto is niet voor niets "samen sterk". Bij de tweede onderhandelingsronde zullen we een bijkomende bruto loonsverhoging van 0,5% en 8 uur demografiebudget eisen.

Iedereen is zich ervan bewust dat dit niet zal volstaan om aan de noodkreet voor extra personeel te beantwoorden. Het ABVV zal die boodschap blijven overbrengen in de overlegorganen, ook na de cao-onderhandelingen. We hopen te kunnen rekenen op jullie volle steun tijdens de tweede onderhandelingsronde, zodat we tot een akkoord kunnen komen dat door een grote meerderheid wordt gedragen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.