De nationale onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden om tot een Interprofessioneel Akkoord (IPA) te komen voor de periode 2021-2022 zitten al een tijdje in een impasse. De werkgevers houden vast aan een loonstijging van 0,4% op 2 jaar tijd. Veel te weinig om de inspanningen van de werkenden te belonen oordelen de vakbonden. En dus diende het ABVV een stakingsaanzegging in voor vrijdag 12 februari in het gehele land. O.a. in de chemiesector is het ACV daarin gevolgd en roepen ook zij op tot actie en staking.

In dit bericht de tekst van de flyer die het ABVV de komende dagen zal verspreiden op BASF en EuroChem.

IPA, wa’s da?

Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) is een nationaal en sectoroverschrijdend akkoord dat elke twee jaar wordt onderhandeld door de vakbonden en de werkgevers in de ‘Groep van Tien’. Het IPA legt onder meer het kader vast voor de loononderhandelingen in de privésector. Daarnaast komen ook andere thema’s aan bod: eindeloopbaan, werkbaar werk, …

Waarom een "loonnorm"

Het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is verantwoordelijk voor de becijfering van de maximaal beschikbare marge die de basis vormt voor de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Het vertrekt daarbij van de criteria uit de Loonnormwet van 1996, een wet die door het ABVV van bij de invoering werd bestreden. Het doel van de Wet van ’96 is de vrijwaring van het ‘concurrentievermogen’ van de Belgische ondernemingen, door rekening te houden met voorgaande en verwachte loonkostenstijgingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Met inachtname van de verstrenging van de wet in 2017 werd de maximale onderhandelingsmarge voor 2021-2022 vastgelegd op een schamele 0.4%.

Hebben wij in de scheikundesector eigenlijk last van de loonnorm?

Jazeker. In de Antwerpse haven slaagden de chemievakbonden er voorlopig steeds in om betere bedrijfs-cao’s af te sluiten. Dat komt niet door de menslievendheid van onze werkgevers, maar door de hoge syndicalisatiegraad en actiebereidheid van de vakbonden. Elke onderhandeling vertrekt van de voorziene loonmarge, en het kost ons steeds meer moeite om een eerlijk deel van de riante koek te bekomen.

Goede loonakkoorden in winstgevende sectoren versterken onze Sociale Zekerheid. Ze maken solidariteit onder alle werkenden mogelijk. Ons verzet tegen de loonnorm is van bij het begin van de nationale onderhandelingen een must.

Er is ruimte voor opslag

De Belgische lonen zijn al jaren het zwakke broertje in vergelijking met de lonen in de buurlanden. Ja, onze lonen stijgen nog, maar slechts net voldoende om de evolutie van de kost van het leven (inflatie) te compenseren. Gelukkig hebben we de automatische indexatie. Echter, indien de lonen enkel de inflatie volgen, betekent dit een welvaartsverlies voor werknemers. Want, naast de inflatie zou ook de gestegen productiviteit moeten weerspiegeld worden in het loon verloop.

Jaar na jaar worden Belgische werknemers productiever, ze produceren meer per uur. Die extra winst zou weerspiegeld moeten worden in reële lonen. We zien echter dat die reële lonen de afgelopen jaren stagneerden. Nochtans waren die productiviteitswinsten er wel degelijk.

Een rechtvaardiger beleid zou ervoor kunnen zorgen dat de stijging van de lonen gelijk loopt aan die van de productiviteit. Dat zou betekenen dat de inkomsten van een stijgende productie gelijk verdeeld worden tussen de eigenaars van de productiemiddelen en de werknemers. Maar de Belgische lonen en productiviteit lopen steeds verder uiteen, nu al meer dan 12% sinds 1996. Werknemers lopen dus steeds meer welvaart mis.

De coronacrisis vergroot bovendien de ongelijkheid in onze samenleving. Terwijl steeds meer miljardairs hun kapitaal zien aandikken, verarmt de werkende klasse. Daardoor daalt de koopkrachtige vraag en verdiept de economische crisis, waarvan we allemaal de gevolgen ondervinden. Steeds meer werknemers met precaire contracten en lage lonen kampen met financiële problemen.

Onze ’FIGHT FOR 14’ voor de verhoging van het minimumloon naar €14/uur, is een haalbare eis voor een menswaardig bestaan.

Een stevige loonsverhoging is mogelijk en nodig
  • Om ons deel van de productiviteitswinst op te eisen
  • Om de koopkracht en de vraag naar consumptiegoederen aan te zwengelen
  • Om respect te tonen voor de werkende klasse, die het land draaiende houdt tijdens de coronacrisis
  • Om armoede en ongelijkheid te bestrijden

En hoe zit het met de landingsbanen?

Collega’s die zich de voorbije periode hebben geïnformeerd omtrent de mogelijkheden voor hun eindeloopbaan weten het misschien al: voor werknemers met een zwaar beroep is op dit moment de instap in een 4/5de landingsbaan vanaf 55 jaar (of halftijds vanaf 57 jaar) met onderbrekingsuitkering van de RVA onmogelijk. Daarvoor moet eerst een sector-cao worden afgesloten die de instapvoorwaarden herbevestigt. De minimumvoorwaarden worden vastgelegd in het IPA. Wie vandaag instapt zonder recht op een onderbrekingsuitkering, verliest een aanzienlijk deel inkomsten en pensioenrechten.

De landingsbanen liggen al langer onder vuur: De regering Michel wou er de botte hakbijl in zetten, maar door aangehouden protest en actie — niet in het minst door de vakbonden en het personeel van de chemiesector — heeft ze haar plannen moeten opbergen.

Op dit moment hebben we geen enkele zekerheid over de voortzetting van de bestaande stelsels, want de huidige regering De Croo heeft in haar regeerakkoord geen letter besteed aan pensioenen en eindeloopbaan. Wij eisen een verbetering van de eindeloopbaanstelsels, houden de vinger aan de pols en zullen niet aarzelen om, met jullie steun, opnieuw in actie te schieten.

Praktisch

Iedereen kan meestaken, onafhankelijk van welke vakbond je lid bent. Zelfs als je niet gesyndiceerd bent. Momenteel betalen enkel ABVV en ACV een stakerspremie van 30 euro uit.

Je kan staken vanaf donderdag 11 februari om 22u t.e.m. zaterdag 13 februari om 6u. Kies 1 shift/werkdag van 8u om te staken.

Verwittig je leidinggevende dat je staakt. Breng ook je vakbond op de hoogte. Lid van ABVV? Mail naar abvv@basf.com en dan zorgen wij dat je je stakerspremie krijgt.

Download de flyers

Download hier de flyer van ABVV BASF-EuroChem.

Download hier de gemeenschappelijke flyer van de Algemene Centrale van het ABVV en ACV Bouw-Industrie & Energie (ACVBIE).

Download hier de flyer van ABVV Federaal.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.